Upravljanje jezikovnih virov

Upravljanje jezikovnih virov

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Vintar Špela

Vsebina

1. Jezikovni viri: pregled in tipologija
2. Gradnja jezikovnih virov: vzorčenje, reprezentativnost, uravnoteženost
3. Internet kot jezikovni vir
4. Označevanje jezikovnih virov
6. Kvantitativne obdelave jezikovnih podatkov: metode in orodja
7. Corpus Query Language (CQL), regularni izrazi
8. Luščenje in analiza podatkov
9. Preverjanje jezikoslovnih hipotez
10. Upravljanje jezikovnih virov:
- trajnost
- pravni in etični vidiki