Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Matajc Vanesa

Vsebina

Predmet obsega naslednje tematske sklope: pojem, obseg in zgodovinski razvoj literarne teorije, razmerje med trivialno in umetniško literaturo, tradicionalne in sodobne razdelitve literarne teorije glede na njene discipline, temeljne pojme in vprašanja poetike, stila ali literarne stilistike, teorije verza ali verzologije,ontologije, fenomenologije in morfologije literarnega dela, teorije literarnih nadzvrsti (lirika, epika, dramatika) in zvrsti in teorije literarnega vrednotenja ali literarne aksiologije. Obravnava razliko med sodobno in tradicionalno, »substancialistično« literarno teorijo.