Uvod v svetovanje in psihoterapijo

Uvod v svetovanje in psihoterapijo

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Šraj Lebar Tanja, prof. dr. Žvelc Gregor

Predmet vključuje zgodovinska izhodišča svetovanja in psihoterapije ter diferenciacijo med prvim in drugim. Predstavlja tista temeljna izhodišča, ki so skupna večini pristopov. Zajema osnovne koncepte motenosti in značilnosti klinične intencije. Predstavi naravo svetovalno terapevtskega odnosa, osnove svetovalno terapevtske komunikacije, modalitete in strategije svetovalno terapevtskega procesa in temeljne etične principe svetovalno terapevtskega dela.

- Woolfe, R. in Dryden, W. (2000). Handbook of Counselling Psychology. London: Sage. (deli 1, 2, 3, 5 in 6)
- Palmer, S. (ur.) (2000). Introduction to Counselling and Psychotherapy. London: Sage. (pogl. 1, 3, 13)
- Biro M. in Butollo W. (2003). Klinička psihologija. München/Novi Sad: Ludwig Maximillians Universität in Futura publikacije. (str. 39-73)
- Žvelc, G. in Žvelc, M. (2021). Integrative psychotherapy: A Mindfulness- and Compassion-Oriented Approach. Routledge.
- Žvelc, G. (Ur.) (2019). Terapija sprejemanja in predanosti: Čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
- Žvelc, M., Možina, M. in Bohak, J. (2011). Psihoterapija. Ljubljana: Založba IPSA.