Kontakt

01 241 1374
katarina.svab@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

četrtek: od 10.30 do 12.30 ure, po predhodnem dogovoru po e-pošti


Kabinet

544

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

doc. dr. Katarina Švab

Katarina Švab je docentka na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Katarina Švab je zaključila študij geografije in bibliotekarstva. Po diplomi, leta 2007, je bila najprej zaposlena na dveh primorskih osnovnih šolah, kjer je bila osnovnošolska knjižničarka, nato pa učiteljica geografije. Leta 2009 je postala mlada raziskovalka in leta 2016 z zagovorom doktorske disertacije: Analiza atributov in relacij v bibliografskih informacijskih sistemih, pridobila naziv doktorica informacijskih znanosti. Leta 2016 je začela delati kot visokošolska knjižničarka v oddelčni knjižnici ter kot asistentka vodila vaje za študente na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. Od leta 2019 predava predmete, povezane s področjem digitalnih knjižnic, izgradnjo knjižničnih zbirk in splošne knjižnice. Od aprila do julija 2022 je bila na 3-mesečnem  gostovanju na Kent State University (Ohio), v ZDA. Raziskuje na področju bibliografskih informacijskih sistemov in proučuje različne uporabniške skupine v knjižnicah.

Piše znanstvene in strokovne članke ter je soavtorica učbenika Organizacija knjižničnih zbirk.

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. Evaluating public library events using a combination of methods. Libri. Mar. 2021, vol. 71, no. 1, str. 65-75. ISSN 1865-8423. https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/libri-2019-0149/html, DOI: 10.1515/libri-2019-0149. [COBISS.SI-ID 49363203], 

ŠVAB, Katarina. Zdravstveni kotički in izobraževanje za zdravje v splošnih knjižnicah. Andragoška spoznanja. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 27, št. 2, str. 93-107, ilustr. ISSN 1318-5160. https://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/article/view/10188, DOI: 10.4312/as/10188. [COBISS.SI-ID 82225155]

ŠVAB, Katarina, MERČUN, Tanja. Uporabniška izkušnja v COBISS+ = COBISS+ user experience. Organizacija znanja : OZ. [Online izd.]. 20. avg. 2021, letn. 26, št. 1/2, 26 str., ilustr. ISSN 1580-9803. https://www.cobiss.si/OZ/PDF/OZ_2021_1_2_final/2126003_Svab_Mercun.pdf, DOI: 10.3359/oz2126003. [COBISS.SI-ID 73699587]

ŠVAB, Katarina. Facebook objave slovenskih osrednjih območnih knjižnic v času karantene zaradi pandemije covid-19 = Facebook posts of slovenian central regional libraries during the covid-19 pandemic lockdown. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2020, 64, [št.] 3/4, str. 67-87, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8132/7589. [COBISS.SI-ID 84413955]

ŠVAB, Katarina. Razlogi za neuporabo storitev splošnih knjižnic : pilotna študija med starši predšolskih otrok = Reasons for non-using services of public libraries : a pilot study among parents of preschool children. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. 2020, 64, [št.] 3/4, str. 9-28, graf. prikazi, tabele. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/8130/7587. [COBISS.SI-ID 84413699]

ŠVAB, Katarina. The opinion of public and academic librarians on the necessary changes in the library catalogue = Mnenja splošnih in visokošolskih knjižničarjev o potrebnih spremembah knjižničnega kataloga. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2018, 62, [št.] 3, str. 31-50, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7139/6660. [COBISS.SI-ID 68552802]

PISANSKI, Jan, ŠVAB, Katarina. The curious case of travel-related events in public libraries. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/314. [COBISS.SI-ID 69849442]

PAUMAN BUDANOVIĆ, Mihela, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The gap between users and cataloguers : perception of importance of bibliographic data for required reading and leisure reading. Libellarium. 2018, vol. 1, no. 1, ilustr. ISSN 1846-9213. http://www.libellarium.org/index.php/libellarium/article/view/322/448. [COBISS.SI-ID 69849698]

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbira leposlovja - še vedno izziv za knjižnice? : kriteriji, ki so pomembni za uporabnike = Selection of fiction - still a challenge for libraries? : important criteria for users. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. okt. 2016, 60, [št.] 2/3, str. 127-149, ilustr. ISSN 0023-2424. http://knjiznica.zbds-zveza.si/index.php/knjiznica/article/view/596. [COBISS.SI-ID 288043776]

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. The value of a library catalog for selecting children?s picture books. Cataloging & classification quarterly. 2015, vol. 53, iss. 7, str. 717-737, ilustr. ISSN 0163-9374. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01639374.2015.1044059. [COBISS.SI-ID 58544482], 

ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja. Izbiranje leposlovja v knjižničnem katalogu in v knjižnici = Fiction selection in the library catalogue and in the library. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. jul. 2015, 59, [št.] 1/2, str. 53-72, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/6121. [COBISS.SI-ID 280783616]

MERČUN, Tanja, ŠVAB, Katarina, ŽUMER, Maja, HAREJ, Viktor. Creating better library information systems: the road to FRBR-land. V: WILSON, Thomas D. (ur.). Proceedings of the Eighth International Conference on Conceptions of Library and Information Science, Copenhagen, Denmark, 19-22 August, 2013. Copenhagen: Univerity of Copenhagen, Royal School of Library and Information Science, 2013. Information research, vol. 18, no. 3. ISSN 1368-1613. http://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC07.html#.UkA1iX-t_xU. [COBISS.SI-ID 52757346], 
 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

PETEK, Marija, POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, ŠAUPERL, Alenka (avtor, urednik, prevajalec), ŠVAB, Katarina. Organizacija knjižničnih zbirk. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 302 str., ilustr. Bibliothecaria, 17. ISBN 978-961-06-0248-4. [COBISS.SI-ID 301846784]

 

Povezava na celotno bibliografijo

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu