Kontakt

+386 1 2411 414
marko.marincic@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Po dogovoru.

Kabinet

329

Oddelek za klasično filologijo

prof. dr. Marko Marinčič

– Rojen 15.10.1968, Ljubljana

– 1993 diploma iz latinskega in grškega jezika in književnosti, 1996 magisterij (FF UL)

– 1999 doktorat iz rimske književnosti (Helenistični epilij v Rimu, mentor akad. prof. dr. Kajetan Gantar)

 

Zaposlitve 

 

(Oddelek za klasično filologijo FF UL)

– 1993/94 bibliotekar pripravnik

– 1994-1999 asistent

– 1999-2004 docent

– 2004-2009 izredni profesor

– 2009- redni profesor za rimsko in grško književnost 

 

Gostovanja

 

– 1996-1999, per intervalla, gostujoči podiplomski študent, Univerza na Dunaju, Inštitut za klasično filologijo (več štipendij avstrijskega Ministrstva za znanost in Inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo)

– 2008 Plumer Visiting Fellow, St Anne’s College, Univerza v Oxfordu

– 2019 University of Washington, Department of Classics

– Erasmus izmenjave: Atene (2013, 2015), Milano (2015) 

 

Spisek vabljenih predavanj in konferenčnih prispevkov: gl. bibliografijo

 

Vodenje raziskovalnih projektov (ARRS)

 

– Tradicija alegorizma v epski poeziji (2001–2004)

– Semantika mita v latinski in v romanskih književnostih (2009–2012)

– Imperij in transformacija žanrov v rimski književnosti (2020-)

 

Organizacija mednarodnih konferenc

 

Reading Authors’ Lives. Ljubljana: Department of Classics, June 19–20, 2009.

The Odyssey in the Latin West. Ljubljana: Department of Classics, Gallery of Modern Art, European Commission: DG Translation, November 14–15, 2014. 

 

Uredniške funkcije

 

– 2008- sourednik revije Keria: Studia Latina et Graeca 

– član uredništev ali uredniških svetov Incontri di filologia classica (Trst); Sources, Literatures, Arts & Landscapes of Europe (Univerza Ca' Foscari, Benetke); pretekla članstva: Centopagine (Trst); Vergilius (Vergilian Society, USA)

 

Vodstvene funkcije in članstvo v komisijah 

 

– 2003–2007, 2013–2017 predstojnik Oddelka za klasično filologijo 

– 2004- predsednik Predmetne komisije za splošno maturo za latinščino

 

Nagrade

 

– 1996 Sovretova nagrada za prevod Vergilija 

– 2000 “Zlata ptica” za prevode Katula, Evripida in Racinea  

– 2009 Nagrada Dominika Smoleta (Borštnikov festival, Maribor, 2009) za prevod Ajshilove Oresteje 

 

 

V pripravi/v tisku

Monografije s strokovnega področja

Knjižno objavljeni prevodi

Razprave in članki

Varia

Prispevki na konferencah in vabljena predavanja

 

V pripravi / v tisku

Moralised Lives and Cosmic Histories: Reinvention of Greek Myth in Roman Epic. Monografija v pripravi.

»Imperi delle lettere latine all’ombra di Omero: Ennio, Petrarca, Andreas Divus, Ezra Pound«. Vivendo vincere saecula, ur. Marco Fernandelli. EUT Trieste. 

nazaj

 

Monografije s strokovnega področja 

Carmina docta. Katul in nova poezija. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakulete, 2018.

Križ nad slovansko Trojo. Latinski palimpsesti v Prešernovem Krstu pri Savici. Ljubljana: Slovenska Matica, 2011.

Grška književnost arhaične dobe: zgodovinski, problemski in bibliografski uvod. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2004.

nazaj

 

Knjižno objavljeni prevodi

Plavt. Osli.  Prevod in spremna študija. Ljubljana: Modrijan, 2013.

Tertulijan. Spisi. Spektakli – Žensko lepotičenje – Vojak in njegov venec – Grški plašč. Ljubljana: Modrijan, 2011.

Terencij. Brata. Prevod, opombe in spremna študija. Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2011.

Ajshil. Oresteja. Prevod, opombe in spremna študija. Ljubljana: Modrijan, 2008.

Sapfo. Prevod in spremna študija. Ljubljana: Kud Logos, 2008.

Ovidij. Ljubezni (Amores). Prevod, opombe in spremna študija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006.

Antična poezija. Ljubljana: DZS, 2002 (Klasje).

B. A. Novak, ur. Francoska moderna poezija. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2001. [Prevodi M. Desbordes-Valmore, J.-M. de Heredia, Th. Gautier, P. Claudel, Ch. Péguy, V. Larbaud.]

Gaj Valerij Katul. Izbor, prevodi in spremna beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000 (Mojstri lirike).

Evripid. Medeja, Ifigenija pri Tavrijcih. Prevod in spremna študija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000 (Kondor 292).

Publij Vergilij Maro. Izbor, prevod in spremna beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1994 (Lirika 79).

Paul Claudel. Sejalec božje mere: izbrano pesniško delo. Izbor, prevod in spremna beseda. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993 (Kondor 264).

nazaj

 

Razprave in članki

»Cicero and Virgil in the Catacombs: Pagan Messianism and Monarchic Propaganda in Constantine’s Oration to the Assembly of Saints.« The Future of Rome, ur. J. Price, 227–44. Cambridge: Cambridge University Press.

»Immaginare Ovidio come poeta dell’Impero. La Consolatio ad Liviam de morte Drusi.« V: Dopo Ovidio, ed. Chiara Battistella in Marco Fucecchi, 15–32. Milano: Mimesis, 2019.

»Prvi »Slovencev uskok«. Vergerij mlajši, ilirizem in turško vprašanje.« Stati inu obstati 15.29 (2019): 127–154.

»La uxor elegiaca e i limiti della finzione: sulla figura della moglie nell’Ovidio dell’esilio.« V: Ovidio a Tomi, ur. Ch. Battistella, 73–94. Mimesis, Milano, 2019.

»Farming for the Few: Early Slovenian Reception and Translation of Virgil.« V: Virgil and his Translators, ur. S. Braund, Z. Torlone in S. McElduff, 166–182. Oxford: Oxford University Press, 2018.

»Vergerij mlajši in Primož Trubar: latinski humanizem in slovenska reformacija«Primerjalna književnost 41.2 (2018): 77–98.

»Introduction: Classical Reception in Slovenia« – »Sta Maria sopra Siwa: Inventing a Slavic Venus.« V: A Handbook to Classical Reception in Eastern and Central Europe, ur. Z. M. Torlone, D. Dutsch, D. LaCourse Munteanu, 69-73, 88–98. Chicester: Blackwell/Wiley, 2016.

»Pesniška samoposvetitev in translatio imperii: Enij, Vergilij, Petrarka, Prešeren«. V: Kulturni svetniki in kanonizacija, ur. M. Dović, 93–104. Ljubljana, 2016.

Lie quiet, Divus: Homerska prerojenja in rojstvo modernizma iz duha latinske preparacije«. V: Divina: Andreas Divus Iustinopolitanus, ur. G. Pobežin in P. Štoka. Koper, 2016.

»Kaj ima Ksenofan proti športu?« Keria 17.1 (2015): 33–43.

»Avtorski pečat in umetnostni ekskluzivizem v antični poeziji.« Ars & humanitas 8.2 (2014): 25–41.

»‘L’angoscia dell’influenza’, angoscia della morte: la morte di Achille nell’epica latina.« Incontri triestini di filologia classica 10 (2010–2011), 81–96.

»The Pseudo-Virgilian Culex: What Kind of Parody?« CentoPagine 5 (2011): 13–23.

»Getski Ovidij pri Prešernu in Polizianu: literarni mit, politični vzorec, civilizacijski argument.« V: Musis amicus: posebna številka ob osemdesetletnici Kajetana Gantarja, ur. Jerneja Kavčič in Marko Marinčič, 325–341. Keria 12.2–3. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

»‘Klasična izobrazba’: poskus rekontekstualizacije.« Sodobna pedagogika 61.4 (2010): 38–50.

»Grška mitologija pri Staciju: Dante, Harold Bloom in meje politične psihologije.« V: Grčija skozi rimske oči v dobi cesarstva: tematska številka ob trideseti obletnici smrti Milana Grošlja, ur. Nada Grošelj, 189–215. Keria 12.1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

»Paene poeta Teutonicus: Ovids Exil in den deutschen Gedichten von France Prešeren.« Antike und Abendland 55 (2009): 174–180.

»Die Achilleis des Statius: Ein biographisches Epos?« Živa antika 58.1–2 (2008): 35–41.

»›Živa, Göttin der Liebe, die slowenische Venus‹: Ein Beispielfall literarischer Mythopoiesis.« Studia Mythologica Slavica 12 (2009): 401–411.

»Une grotte qu’il faut peindre bien romantique. Epillio e ecfrasi nei frammenti poetici di André Chénier.« V: Idillio, epillio, bucolica: fortuna di generi minoriCentopagine 2 (2008): 64–73.

»Komedija med Grčijo in Rimom.« V: Plavt, Dvojčka, prev. Jera Ivanc, 9–27. Zbirka Klasje. Ljubljana: DZS, 2008.

»Detiennovo baje-slovje: iskanje ›zanke v pajkovi mreži‹.« V: M. Detienne, Iznajdba mitologije, prev. J. Pirc in N. Pagon, 271–293. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

»A Cross over the Ruin of Troy: Vergil and St. Augustine in Prešeren’s The Baptism at on the Savica.« V. Antiquity and Christianity: Conflict or Conciliation, ur. V. Snoj, 165–180. Acta comparativistica Slovenica 2. Ljubljana: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2008.

»Back To Alexandria: The Bees Of Demeter In Vergil’s Georgics.” Vergilius 53 (2007): 19–52

»Il Battesimo presso la Savica di France Prešeren: un’Eneide ‘harvardiana’ avanti lettera.« Interpretazioni virgiliane antiche e moderne. Centopagine 1 (2007): 79–86.

»Advertising one’s own story. Text and Speech in Achilles Tatius‹ Leucippe and Clitophon.« V: Seeing tongues, hearing scripts: Orality and Representation in the Ancient Novel, ur. V. Rimell, 168–200. Ancient Narrative Supplementum 7. Groningen: Barkhuis/Groningen University Library, 2007.

»Resnična zgodba o prikaznih.« V: Evripid, Helena, prevedla J. Isak Kres. Ljubljana: Modrijan: 2006, 5–25.

»The Poetics of the Argonaut Journey. Shamanism, Sorcery and Art.« V: Mediterranean Myths from Classical Antiquity to the 18th Century, ur. M. Kokole, B. Murovec, M. Šašel Kos, M. Talbot. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2006. 83–101.

»Der elegische Staatsmann. Maecenas und der augusteische Diskurs.« V: Die Appendix Vergiliana: Pseudepigraphen im literarischen Kontext. Ur. N. Holzberg. Classica Monacensia 30. Tübingen: Narr, 2005. 116–141.

»Interpretacija antične poezije. Meje historizma?« V: Antika za tretje tisočletje, ur. M. Sunčič in B. Senegačnik. Ljubljana, 2004. 33–55.

»Antični mit med izročilom, alegorezo in mistično hermenevtiko.« V: Antični mit in literatura, ur. V. Snoj, T. Virk, 7–32. Poligrafi 31–32. Ljubljana: Nova revija, 2003.

»Levkipa in Klejtofont med sentimentom in ironijo.« V: Ahilej Tatij, Levkipa in Klejtofont, prevedla R. Šibal, uredila B. Aubelj, Ljubljana: Modrijan, 2003. 7–23.

»Alegorična eksegeza Homerja, pripovedni suspenz in metapoezija v Vergilijevi pripovedi o Aristaju (Georg. IV 315–558).« Keria 5.1 (2003): 23–50.

»The Grand Vizier, the Prophet, and the Satirist: Transformations of the Oriental Ahiqar Romance in Ancient Prose Fiction.« V: The Ancient Novel and Beyond, ur. S. Panayotakis, M. Zimmerman, W.H. Keulen. Leiden/Boston: Brill, 2003. 53–70.

»Roman Archaeology in Vergil’s Arcadia (Vergil Eclogue 4; Aeneid 8; Livy 1.7).« V: Clio and the Poets. Augustan Poetry and the Traditions of Ancient Historiography, ur. D.S. Levene, D.P. Nelis. Leiden/Boston: Brill, 2002. 143–161.

»Der Weltaltermythos in Catulls Peleus-Epos (c. 64), der kleine Herakles (Theokrit id. 24) und der römische ‚Messianismus‘ Vergils.« Hermes 129 (2001): 484–504.

»Sopionibus scribam. Prevajanje Katulove ajshrologije.« Keria 2.2 (2000): 23–29.

»Apolonij Rodoški v Katulovi 64. pesmi.« Keria 2.1 (2000): 31–58.

»›Tolažba filozofije‹ v Horacijevi pesmi za Vergilija (c. 1, 24 Quis desiderio).« Keria 1.1–2 (1999): 23–36.

»Der ‘orphische’ Bologna-Papyrus (Pap. Bon. 4), die Unterweltsbeschreibung im Culex und die lukrezische Allegorie des Hades.« Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 122 (1998): 55–59.

»Die Funktion des Orpheus-Mythos im Culex und in Vergils Georgica.« Živa antika 46 (1996): 45–82.

»Die Symbolik im Buch Tobit und der Achikar-Roman.« V: Sertum Gantarianum. Živa antika 45 (1995): 199–212.

nazaj

 

Varia

»Evripid, Ifigenija pri Tavrijcih.« [prevod]. V: Evripid, Ifigenija, Gledališki list SNG Drama 78.1 (1998), 63–80; »Racionalistična teologija in religiozni humanizem v Ifigeniji pri Tavrijcih,« ibid. 18–22.

»Paul Claudel, Satenasti čeveljc (3. dan, 8. prizor).« Tretji dan 27.8÷9 (1998): 43–49; »Deus escreve direito por linhas tortas: Claudelov Satenasti čeveljc.« Ibid. 50–58.

»J. Racine: Berenika.« [Prevod.] Gledališki list SNG Drama 80.4 (2000): 21–36.

»Kajetan Gantar – sedemdesetletnik.« Keria 2.2 (2000): 9–10.

»Tertulijan: Venec.« [Uvod, prevod in opombe.] Tretji dan 30.5 (2001): 76–91.

Ocena knjige Ignacija J.Fridl, Jezik v filozofiji starih Grkov: Pot do stoiškega pojma lekton, Maribor, 2001. Ampak 3.1 (2001): 64–65.

»Jože Kastelic (1913–2003).« Keria 5.2 (2003): 21–22.

»Jera Ivanc: Perzej.« Ocena predstave. Keria 5.1 (2003): 177–178.

Tine Hribar, Boris Vezjak, Vid Snoj, Gorazd Kocijančič, Marko Marinčič, Nike Kocijančič–Pokorn. »Platon v slovenščini. Pogovor ob prvem slovenskem celotnem prevodu Platona.« Primerjalna književnost 28.2 (2005): 135–165.

»Medeja.« V: T. Smolej, ur., Tematologija: izbrana poglavja, Ljubljana: Študentska založba, 2006, 100–115.

»Zgodnjebizantinska ‘poetika paradoksa’.« Ocena knjige Sergej Averincev, Poetika zgodnjebizantinske literature, prevedel Pavle Rak v sodelovanju z Matejo Komel Snoj, Ljubljana, 2005. Primerjalna književnost 29.2 (2006): 175–181.

»Dr. Primož Simoniti, sedemdesetletnik, Delo 29.12.2006, str. 23.

Marko Marinčič, Jan Ciglenečki. »Kako misliti Empedoklovo ‘fiziko’ kot razodetje?« V: Philologos 2: pogovorni večeri 2006/07, 317–354. Ljubljana: KUD Logos, 2008.

»Ker dobre sreče ni postavljal nad modrost. Ob jubileju Kajetana Gantarja.« Pogledi 1.16 (3. november 2010).

Marija Javornik Krečič in Marko Marinčič. »Neoliberalizem v visokem šolstvu – resničnost, ki ji asistira akademska skupnost.« Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo 42, št. 256 (2014), 13–23.

nazaj

 

Prispevki na konferencah in vabljena predavanja

»Negromanzie omeriche e ‘soglie epocali’: Petrarca, Andreas Divus, Ezra Pound.«, Vivendo vincere saecula: ricezione e tradizione dell’antico. Trieste 29–31.1.2020. 

»Homers Schatten an Epochenschwellen: Ennius, Petrarca, Andreas Divus und Ezra Pound.«  Kommunikation mit dem Jenseits: Von der antiken Literatur bis zur modernen Kinder- und Jugendliteratur. Humboldt-Universität, Berlin, 19–20.9.2019.

»A revealing misattribution: the Consolatio ad Liviam and Ovid as a poet of Empire.« Dopo Ovidio. Aspetti dell’evoluzione del sistema letterario nella Roma imperiale. Udine 7–8.2.2019.

»Solo fixos oculos aversa tenebat»: intertestualità focalizzata nell'Eneide?« Le molte parole dell'intertestualità. Milano, Università Statale, 22–23.11.2018.

»L’Ovidio dell’esilio tra critica ‘storicistica’ e immaginario letterario: Poliziano, Baudelaire, Ransmayr.« Dopo Ovidio: Aspetti dell’evoluzione del sistema letterario nella roma imperiale. Università di Udine, 2.2.2018.

»L’anacronismo necessario: Baudelaire e Haecker sulle lacrime di Enea.« Ad modum recipientis: Ricezione e tradizione dell’antico. Università di Trieste, 16–18.11.2017.

»La uxor elegiaca e i limiti della finzione: sulla figura della moglie nell’Ovidio dell’esilio«. Ovidio a Tomi: le opere dell’esilio, tra letteratura, storia e archeologia. Università di Udine, 2–3.2.2017.

»L’Appendix Vergiliana e il manierismo romano«; »Cicero and Virgil in the Catacombs: Pagan Messianism and Monarchic Propaganda in Constantine’s Oration to the Assembly of Saints«. Milano, Universita Statale, 7.–10.9.2016.

»Andreas Divus in Ezra Pound.« Divina: dnevi Andrea Diva iz Justinopolisa. Društvo za antične in humanistične študije / Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, 5.2.2016.

»Pesniška samoposvetitev in translatio imperii: Vergilij, Petrarka, Prešeren.« Kulturni svetniki in kanonizacija. ZRC SAZU, 14.–15.5.2015.

»Ut vidi, ut perii – Love at First Sight in Catullus 51.« National and Kapodistrian University of Athens, 5.5.2015.

»Kaj imata Ksenofan in Tertulijan proti športu?« In corpore sano: skrb za telo v antiki. 7. Grošljev simpozij, ZRC SAZU 21.–23.10.2014

»L’Achilleide di Stazio: sulla struttura di un’epica in spe.« Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 28.11.2013.

»An Ironic Epic? Statius and Virgil Reading Catullus 64.« – »Speech and Performance in Propertius.« National and Kapodistrian University of Athens, 10.–11. 4. 2013.

»Heroism and Irony: Catullus and Statius on Achilles.« Flavian Epic and the World of Ideas. Univerza v Varšavi, 24–25.5.2012.

»The pseudo-virgilian Culex: What Kind of Parody?« Seminari sulla continuità dell’antico V: Epos e Antiepos dall’Antichità al Novecento. Udine, 14.–15. junij 2011.

»Crna Andromaha: klasično i antiklasično u Baudelairovim Cvjetovima zla.« Univerza v Zagrebu, Filozofska fakulteta, 15.4.2011.

»‘L’angoscia dell’influenza’, angoscia della morte: la morte di Achille nell’epica latina.« Incontri triestini di filologia classica 10 (2010÷2011). Trst, 29.1.2011.

»Vergilius propheta.« European Summer School of Classics. Trst, 20.–25.9.2010.

»Classico e anticlassico tra Orazio e Baudelaire.« European Summer School of Classics. Trst 21.–26.9.2009.

»Alexandrianism and Irony.« Irony and the Ironic in Classical Literature. University of Exeter, 1.–4.9.2009.

»Sit modo libertas: Competing Voices in Propertius.« Kyknos Seminars, University of Swansea (UK), 28.11.2008.

»Cynthia and Lysanias: a Neglected Connection.« Oxford Philological Society, Christ Church College, Oxford, 21.11.2008.

»Baudelaire at Kart Hadasht. Classical Ruins in Le Cygne.« St Anne’s College Classics Society, St Anne’s College Oxford, 19.11.2008.

»Il passato ‘classico’ nei ricordi di una cornacchia: l’Ecale di Callimaco.« European Summer School of Classics. Trst 22.–27.9.2008.

»Ecphrastic creation and rhetoric of silence in Achilles Tatius‹ Leucippe and Clitophon.« International Conference on the Ancient Novel IV: Crossroads in the Ancient Novel: Spaces, Frontiers, Intersections. Lisbona, 21.–26.7.2008.

»L’airain fluide et frémissant. L’epillio ecfrastico da Mosco a Chénier.« Seminari sulla continuità dell’antico: Idillio, epillio, bucolica: fortuna di generi minori. Milano, Università Statale, 12–13.6.2008.

»Superbiat Umbria libris: patriottismo locale e urbanitas alessandrina in tre poeti latini (Catull. 95, Verg. Georg. 3, 1–15, Prop. 4, 1, 55–70).« European Summer School of Classics. Trst, 17.–22.9.2007.

»The choice of Corydon and the revenge of the goddesses (Verg. Ecl. 2; A. 2.567–621).« Symposium Cumanum: Vergil’s Goddesses, Heroines and Peoples: Authenticating the Early Goddesses and Establishing the Roman Common Identity. Villa Virgiliana, Cuma/Napoli, 20.–23.6.2007.

»Il ›Battesimo sulla Savica‹ di France Prešeren. Un’Eneide ›harvardiana‹ avanti lettera.« Seminari sulla continuità dell’antico: Interpretazioni virgiliane antiche e moderne. Università di Trieste, Dipartimento di scienze dell’antichità, 13–14.6.2007.

»Kallimacheer im Lupanar. Kompromittierende Rede bei Kallimachos, Properz und Ovid.« Institut für klassische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität München, 23.11.2006.

»Europa sul toro. Linguaggio delle immagini nel romanzo greco.« European Summer School of Classics. Trst 18.–23.9.2006.

»Magnus praeludit Achilles: Statius and pseudo-Virgil.« Symposium Cumanum: The Vergilian Tradition: Manuscripts, Texts and Reception. Villa Vergiliana, Cuma / Dipartimento di Filologia Classica ‘F. Arnaldi’, Università di Napoli Federico II, 21.–24.6.2006.

»Le api di Demetra. Poetica alessandrina tra Callimaco e Virgilio.« European Summer School of Classics. Trst 12.–17.9.2005

»The Voyage of Argo and the Poetics of the Ancient Epos.« Mediteranski miti od antike do 18. stoletja. Historični seminar ZRC SAZU, Ljubljana, 21.–23.10.2004.

»L’epos erotico e la discontinuità rinnegata. Riflessioni sulla struttura narrativa dell’Achilleide.« Dopo i grandi e sotto i tiranni. Prospettive di ricerca sull’epica flavia. Dipartimento di Glottologia e Filologia Classica, Università degli studi di Udine, 2–3.9.2004.

»Un viaggio appena cominciato: Catullo e l’epos erotico.« European Summer School of Classics. Trst 13.–18.9.2004.

»Zborska pesem za solo glas: Umetnostni parazitizem kot fikcija spektakla.« Vse poti vodijo v Atene. Institutum studiorum humanitatis, Ljubljana, 18.5.2004.

»Aspetti mimetici nella poesia latina.« European Summer School of Classics. Trst 15.–19.9.2003.

»La solita storia del pastore. Modelli omerici nelle Bucoliche e nelle Georgiche virgiliane.« Università Ca‹ Foscari di Venezia, Dipartimento di scienze dell’antichità e del vicino oriente, 13.12.2002.

»Modelli omerici nelle Bucoliche e nelle Georgiche di Virgilio.« European Summer School of Classics. Trst 23.–29.9.2002.

»Interpretacija antične poezije: historicizem, intertekstualnost, naratologija in njihove meje.« Antika in tretje tisočletje. Institutum studiorum humanitatis, Ljubljana, 29.11.2001.

»Sopionibus scribam. Prevajanje Katulove ajshrologije.« Posvetovanje o prevajanju antičnih in srednjeveških besedil. Društvo za antične in humanistične študije, Ljubljana 9.9.2000.

»Two Novelistic Adaptations of Ahiqar the Wise.« International Conference on the Ancient novel (ICANIII. Groningen (NL), 25.–30.7.2000.

»Aeneas as Paris, Hercules, and Achilles. Exemplarity of myth between moral allegorism and historical typology.« Mito e potere: Scrivere epica sotto Augusto. Dipartimento di Glottologia e Filologia Classica, Università degli studi di Udine, 10.–11.9.1999.

»Roman archaeology in Virgil’s Arcadia (Ecl. 4, Aen. 8, Livy 1.7).« Augustan Poetry and the Traditions of Ancient Historiography. Department of Classics and Ancient History, University of Durham (UK), 31.8.–3.9.1999.

nazaj

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu