Govorilne ure

petek, 9.40-10.30 po predhodni najavi po el. pošti

Kabinet

112

Oddelek za zgodovino

prof. dr. Marta Verginella

Izobrazba:

 • 1995: doktorica znanosti s področja zgodovine (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino)
 • 1984: univerzitetno diplomirana zgodovinarka (Univerza v Trstu, Leposlovna fakulteta, Oddelek za zgodovino)

Akademska in poklicna kariera:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

 • 2006–: redna profesorica za slovensko in občo novejšo zgodovino
 • 2001–2006: izredna profesorica za slovensko in občo novejšo zgodovino 
 • 1997–2001: docentka za slovensko in občo novejšo zgodovino
 • 1992/93–1995/96: asistentka sociologije kulture na Oddelku za sociologijo 

Gostovanja v tujini

 • april–maj 2005: gostujoča profesorica na Mediteranski katedri Univerze v Valenciji - Program kurzov 2005 Univerza v Valenciji (catedra UNESCO, catedra MEDITERRANIA)- v okviru tega ciklus predavanj z naslovi "Fenomen migratori en un area multietnica. Aproximacions i fonts", "Migracions i mobilitat entre els segles XIX i XX" in "Migracions i ús politic de la historia entre Italia i la ex Iugoslavia"

Raziskovalno in strokovno delo

 • 2017–2022: vodja evropskega raziskovalnega projekta EIRENE – Povojne tranzicije v perspektivi spola. Primer severozahodnega jadranskega prostora
 • 2014–2017: vodja ARRS projekta Ženske in prva svetovna vojna
 • 2014–2016: vodja ARRS projekta Multikulturna prijateljstva in narodne vezi na presečiščih slovenskega, italijanskega in nemškega sveta (1848–1941) 
 • 2009–2012: vodja ARRS projekta Pravna in politična zgodovina žensk na Slovenskem
 • 2016–2018: članica ARRS raziskovalnega projekta Oborožena meja: Politično nasilje v severnem Jadranu 1914–1941, vodja: dr. Borut Klabjan
 • 2011–2014: članica ARRS raziskovalnega projekta Italijanska fašistična taborišča v spominih Slovencev in Slovenk
 • 2004–2007: članica INTERREG projekta IIIA/Phare CBC Italia_Slovenia Dalla terra divisa al confine ponte. Frattura e collaborazione nelle aree di confine tra Italia e Slovenia nel secondo dopoguerra (1945–1965)
 • 1997–2001: članica ARRS raziskovalnega projekta Epistemične preobrazbe in institucionalni razvoji v humanistiki
 • 1997–1999: članica ARRS raziskovalnega projekta Dinamike političnega dogajanja, ideoloških in kulturnih premikov ter družbeno-gospodarski in etničnih sprememb na Tržaškem v 19. in 20. stoletju
 • 1999– : članica ARRS programske skupine Slovenska zgodovina (Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani)

Članstvo v interesnih združenjih

 • Slovenska Nacionalna Matica Ljubljana
 • Slovenski raziskovalni inštitut Trst
 • SISSCO

Druge vloge na strokovnem področju

 • Članica znanstvenega odbora Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Henriquez, Trst
 • Članica uredništva revije Passato e presente, januar 2021
 • Predsednica za Humanistične vede, članica Znanstvenoraziskovalnega sveta ved, ARRS

Nagrade in štipendije

 • 2019: Remarque institute, visiting fellow, New York University, Združene države Amerike
 • 2002: École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, France
 • 1994: Alpe Adria scholarship, Univerza v Celovcu, Avstria

Priznanja

 • 2017: Priznanje za posebne raziskovalne dosežke, Študentski svet Filozofske fakultete 
 • 2018: Priznanje filozofske fakultete za enkratni dosežek oziroma dogodek - pridobitev ERC Advanced Grant projekta EIRENE
 • 2019: Zlata plaketa UL, za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja

Verginella, Marta. 2019. "Political remake of Slovenian history and trivialisation of memory". v: Luthar, Oto (ur.), Uhl, Heidemarie (ur.). The memory of guilt revisited : the Slovenian post-socialist remembrance landscape in transition. Göttingen: V & R unipress, cop. 2019. Jg. 46, h. 2, str. 189-204, 295.

Verginella, Marta. 2018. La mobilità femminile tra confini politici e nazionali nell'area alto-adriatica tra Ottocento e Novecento. DEP : deportate, esuli, profuge. nov. 2018, n. 38, str. 69-82.

Verginella, Marta (urednik). 2017. Slovenka : prvi ženski časopis (1897-1902). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Verginella, Marta. 2016. “Succession choices of small farmers and women farmers' wills in the area around Trieste in the nineteenth century.”In The History of Families and Households: Comparative European Dimensions edited by Silvia Sovič,  Pier Paolo Viazzo, Pat Thane, 207–231  Leiden; Boston: Brill.

Verginella, Marta. 2015. La guerra di Bruno: l'identità di confine di un antieroe triestino e sloveno (Saggi, Storia e scienze sociali). Roma: Donzelli.

Verginella, Marta. 2015. “Displacement and cultural borders in the Great War: bitterness of the refugee experience in the native country or abroad.” Acta Histriae 23, št. 3: 357–376.

Verginella, Marta. 2008. Il confine degli altri: la questione giuliana e la memoria slovena (Saggine, 112). Roma: Donzelli.

Verginella, Marta. 2006. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu

21. 06. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Predavanje na temo ugovora na informativni izračun dohodnine za študente

15. 06. 2024
Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletna muzejska noč

12. 06. 2024
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Mateja Šeklija pred izvolitvijo v naziv redni profesor

12. 06. - 14. 06. 2024
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Mednarodna konferenca o bio- in geopestrosti v Alpah (Kranjska Gora, 12.–14. 6. 2024)