Kontakt

+386 1 2411 168
robert.masten@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

Govorilne ure: po dogovoru preko Zooma.

Mentoriranje nalog je možno le, če raziskava poteka v zdravstvenem sistemu in je področje v ožjem smislu vezano na klinično psihologijo/psihoterapijo

Kabinet

PSIHOLOGIJA

Oddelek za psihologijo

izr. prof. dr. Robert Masten

 

Izobrazba in kompetence:

Zaposlitve:

 • 2008 –  trenutno: Učitelj za področje klinične psihologije; 2010 – trenutno: Vodja Katedre za klinično psihologijo in psihoterapijo; 1.10.2002 dalje: polna zaposlitev na Oddelku za psihologijo FF UL, do 2008 kot asistent za klinično psihologijo;
 • od 2008 do 2017:  Študentska psihološka svetovalnica FF UL.
 • 1.11.1996 do 2002: enotretjinska dopolnilna zaposlitev na Oddelku za psihologijo FF UL na delovnem mestu “asistent za klinično psihologijo“.
 • 1993 - 2002: Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, (3 različna delovna mesta: psiholog v enoti na Vrhniki; pomočnik vodje “Psihološke službe SV“ na Generalštabu SV - delovno mesto »svetovalec za razvoj«; vodja “Oddelka za delo z ljudmi“).
 • 1992 do 1993: Oglaševalska agencija Pan, d.o.o.

Druge delovne zadolžitve:

 • Od 2019: Konzultant Agencije za civilno letalstvo CAA, neodvisni strokovnjak za ponovno presojo
 • Od maj 2019 do februar 2025: Član Sveta varuha za človekove pravice
 • 2018 - : Član uredniškega odbora: Clinical Psychology in Europe CPE (ISSN 2625–3410)
 • Od 2017: Komisija za posebni preizkus strokovnosti za kandidate za sodne izvedence za strokovno področje psihologija, podpodročje psihologija družine, Ministrstvo za pravosodje
 • Od 2017: Delovna skupina za pripravo predloga normativne ureditve psihoterapije v Sloveniji, Ministrstvo za Zdravstvo (rok za dokončanje naloge je bil 31. 12. 2018).
 • Od 2011 Član Komisije za etiko FF
 • 2008–v teku: svetovalno in psihoterapevtsko delo (zasebna organizacija).
 • Kosovo Accreditation Agency KAA (2010 – 2018)
 • od 2008 do 2013 vodja Komisije za psihodiagnostična sredstva.
 • Član Nacionalnega akreditacijskega odbora NAC EuroPsy – S (psihoterapija), prej tudi član NAC EuroPsy
 • Član komisije za psihološko obravnavo travme http://www.disaster.efpa.eu/ (v preteklosti)

Član strokovnih združenj, delovnih skupin in komisij:

Mentorstva pri diplomah različnih stopenj:

 • Doktorati: 9; Magisteriji (Bolonja) in diplome (“predbolonjske“): cca 100

Mentorstva pri nagrajenih delih:

 • Priznanje za najboljšo doktorsko disertacijo za študijsko leto 2016/2017, družboslovje: dr. Peter JanjuševićOcenjevanje tveganja za nasilno vedenje pri mladostnikih z vedenjskimi motnjami, mentor: izr. prof. dr. Robert Masten, somentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan.
 • Prešernova nagrada FF 2014/15: Tina Rehberger, Analiza vedenjskih in psihodinamskih pristopov k obravnavi otrok z MAS

Sodelovanje s tujimi univerzami:

Vabljena predavanja:

 • Importance of work and achievement for developement of Identity of Adolescents, Europatriates congress - Future Prospects Instead of Youth Unemployment, Saabrücken, 2014
 • Poti in stranpoti med mladostništvom in zgodnjo odraslostjo, 14. Študijski dnevi SKZP – Izzivi zgodnjega odraslega obdobja, Zreče, 2017

Raziskovalni interesi:

 • Povezava pato- in salutogeneze
 • Družbeni procesi in stanja v povezavi z duševnim zdravjem
 • Zdravje na prehodu v odraslost (odraslost, zrelost, odgovornost) v povezavi z zdravjem
 • Učinki psihoterapije in drugih psiholoških intervenc (pozitivni in stranski učinki, škodovanja)
 • Stres, spoprijemanje, delovna učinkovitost, blagostanje
 • Povezava telesnega in duševnega zdravja, rehabilitacija po poškodbah
 • Letalska psihologija
 • Idr.

 

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

09. 11. - 11. 11. 2023
Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

26. Neolitski Seminar 'Evrazijski neolitiki: kako so se kulture in družbe razvijale in zakaj je to pomembno'

29. 09. 2023
Mednarodna pisarna, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Sprejem za študentke in študente na izmenjavi

29. 09. 2023
Oddelek za klasično filologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Festival Antika

29. 09. 2023
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Seminar za učitelje zgodovine v osnovnih in srednjih šolah

29. 09. 2023
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Osrednja prireditev projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti! 29. september 2023