Zgodovinsko jezikoslovje

Zgodovinsko jezikoslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: akad. red. prof. dr. Orešnik Janez, red. prof. dr. Marvin Tatjana

Vsebina

Problemi in metode zgodovinskega jezikoslovja. Glasovne spremembe (vrste, razmerje do zgradbe in funkcije, glasovni zakoni). Analogija (tipologija analogije, analogične spremembe).
Jeziki v stiku (izposojanje, narečja, koine, pidžin, kreolski jeziki).