Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1

Zvrstnost ruskega jezika za učitelje 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 90

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Komarova Tatjana, lekt. Spanring Poredoš Marina, lekt. Urbas Janja

A – Obravnavanje publicističnega jezika v okviru dveh večjih tematskih sklopov (politika, pravo). Posebna pozornost je namenjena jezikovnim posebnostim tega stila (deležja, deležniki, pasivne konstrukcije, zamenjava glagolov z zvezami glagola in samostalnika, uporaba nesestavljenega presežnika, aktualizacija fraz in pregovorov, istočasna uporaba pogovorne in visoke knjižne leksike, stalne besedne zveze, .....) in vsebini, ki posreduje informacijo o socialnopolitičnem in kulturnem življenju v današnji Rusiji.
B – Uvajanje v «oficialjno-delovoj stilj» z zgledi poslovnih dopisov. Pri slovničnih strukturah je poudarek na števnikih, rabi nedoločnika, »verigi« rodilnikov, predlogih in časovnih določilih, značilnih za to zvrst.
C – Branje in analiza odlomkov proznih del in poezije ruskih avtorjev 19.-21. st. sta poleg pojasnjevanja značilnih leksikalno-slovničnih aspektov (npr.: arhaičnih besed in konstrukcij, frazeoloških izrazov idr.) ter stilističnih sredstev, bistvenih za razumevanje vsebine odlomka, osredotočena na aktivno, ustvarjalno govorno dejavnost študenta in vodeno iskanje ustreznega pomena in smisla.

??????? ?? ??????????:
?.?. ?????????: ?????????? ???????? ????? ? ??????e???? ? ????e???????. M?????????. ?????-?e?e????? “????????”, 2000, str. 196-216.
?. ?. ?????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ?????????: ??-?????? - ??? ??????! (??????? ?? ?????????? ???????? ????? ??? ??????????? ????????). ??????:??????? ??????????????? ?????????? ??? ??. ?. ?. ?????????? 1995, str. 41-43, 151-158.
?. ?. ????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ???????????: ??????? ??????? ?? ??????? ?????????? (??? ??????????? ????????). ?????????????? ????????? ??? ??. ?. ?. ?????????? 1997, str. 92-115.
????????:
?. ?. ?????????: ??????? ?? ??????-2009. ??????? ???? ? ????????? ???????? ??????????. ?????? 2009. 6-101, 166-187.
?. ?????????, ?. ???????????: ??????? ???? ? ???????????, «??????? ????», 1999, 234-253
?.?. ?e??????, E.?. M?????e???, ?.?. ????????, ?.?. ?????e???: ? ???e??? ????? .... M?????, “??????? ????. ?????”, 2000, 104-110.
?. ?. ????????‚ ?. ?. ???????: ?????? ???????????? ???????????????. M????? 1988, str. 93 - 145
?.?. ????????: ?????? ????? ??????? ??????. ??????? ?? ???????? ?????? ?????????????? ??????????. – 2–? ???.‚ ????. – ???: «????????»‚ 1999. ?. 53-95.
?.?. ?????????‚ ?.?. ???????‚ ?.?.??????: ??????? ??????? ????? 19–20 ?????. ??????‚ ??????????‚ ???????????‚ ?????. – ??????: ?????‚ 1994. ?. 33-49; 115 - 126.
???????:
?. ?. ???????, ..: ???????-?????????? ?? ???????? ?????. ??????: «???????» 1995.
?. ?. ??????: ??????? ????? ??????????? ???? (? ?????????, ??????????? ? ???????????). ???????????? ??????????? ???????????? 1995.
?. ?. ????????: ??????? ??????????? ??????? ?????????? ? ???????????. ????? – ??????: ???????? – ??????? 1995.
?. ?. ???????, ?. ?. ?????????: ??????? ??????? ???????????? ???? ???????? ?????. ??????: «??????? ????»1978.
?.?. ???????: ?????????? ?????????-??????? ?????????????? ???????? ?????. ??????: «??????? ????» 1979.
?.?. ?????: ??????? ??????? ???????? ? ?????????. – ??????: ???–?? ??????? ????‚ 1998
??????? ???????????? ???????? ?????. ???????? ????????? ????? 20 ???????? /??? ???; ??? ???. ?.?.??????????? . – ?????? ??? «???a???????? ???????»: ??? «???????????? ???»‚ 2001.
??????:
??????????????? ??????????? ??????????. ??????? ?????????? ? ????????. http://feb- web.ru
?????? ? ???????: «??????????? ??????», «?????????? ???????», «????????? ? ?????», Delo, Dnevnik idr.
??????? ???????,?????,??????????????? ???????: http:// www.polit.ru/, http:// www.rambler.ru, http://www.yandex.ru http://project.phil.pu.ru/lib; http://learningrussian.gramota.ru