Gostovanje prominentnih ameriških muzikologov Marthe Feldman in Setha Brodskega z Univerze v Chicagu

Oddelek za filozofijo in Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete vabita na gostovanje prominentnih ameriških muzikologov Marthe Feldman in Setha Brodskega z Univerze v Chicagu. Dogodek bo v četrtek, 12. oktobra 2023, ob 16. uri v predavalnici 535b na Filozofski fakulteti. Dogodek bo potekal v angleščini.

Martha Feldman: Med kastratom in transom

Sodobne transspolne prakse in diskurzi so lahko povod za nove načine dojemanja kastratov iz zgodnje moderne dobe, tako v glasbi kot v družbi. Bližina kastratov in transspolnih praks predvsem izpostavlja razpoke v naših predpostavkah glede pogojev, estetike in družbenih struktur, v katere so bili vpisani kastrati, in tako pomaga k razpoznavanju epistemičnih zastavkov kastracijskih praks v zvezi s petjem in k novemu dojemanju spolno opredeljene vokalne ontologije.

Castrato / Trans

In this talk, transgender practices and discourses prompt new ways of conceiving of early modern castrati, onstage and off. Above all, the adjacency castrato / trans exposes cracks in our presuppositions about the conditions, aesthetics, and social structures in which castrati were embedded, helping to see the epistemic stakes in castrations for singing and to reimagine gendered vocal ontologies all told.

 

Seth Brodsky: Med nagonom in glasbo

Ta poseg je del širšega projekta raziskave o odnosu med nagonom (smrti) in glasbo. V njem sta prepleteni dve spekulativni niti. Prva zadeva kritiko predstave, da živimo v »dobi nagona«: kako je predpogoj vsega fantazmatskega življenja sam postal objekt fantazme in kaj so zastavki tega? Druga nit zadeva sodobno mesto glasbe, ki je bila historično privilegirana forma za fantazmo »dostopa do nagona«. Kako je lahko glasba kot paradimatična umetnost »posredovane neposrednosti« in »nemogočega ponavljanja« ne le ilustracija sedanjega medvladja, temveč v samem njegovem središču?

Glasbeni material za predavanje je mogoče poslušati na tej povezavi.

Drive / Music

This talk is part of a larger project on the relation between (death) drive and music. In it I purse two interwoven speculative threads. The first critiques the notion that we live in an “age of the drive": how, I ask, has the precondition of all fantasmatic life itself become an object of fantasy, and what are the stakes? The second thread concerns the contemporary place of music and musicality, historically long-privileged forms for the fantasy of “drive access.” How might music, as arguably the paradigmatic art of "mediated immediacy" and "impossible repetition,” be not just illustrative of this current interregnum but central to it?

 

Martha Feldman je ena najpomembnejših ameriških muzikologinj in kulturnih teoretičark. Njena bibliografija obsega vrsto temeljnih del, ki so bila vsa nagrajena s posebnimi nagradami za odličnost: The Castrato: Reflections on Natures and Kinds. Ernest Bloch Lectures, no. 16. Oakland: University of California Press, 2015. (Nagrada American Musicological Society); Opera and Sovereignty: Transforming Myths in Eighteenth-Century Italy. Chicago: University of Chicago Press, 2007. (Nagrada University of Chicago Press); City Culture and the Madrigal at Venice. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1995. Poleg teh je uredila še vrsto odmevnih zbornikov (npr. The Voice as Something More: Essays toward Materiality. Skupaj z Judith T. Zeitlin. Chicago: University of Chicago Press, 2019) in je avtorica dolge vrste znanstvenih razprav. Njene raziskave segajo daleč v glasbeno zgodovino pa vse do sodobne popularne glasbe.

Seth Brodsky je strokovnjak predvsem za glasbo 20. in 21. stoletja, modernizem in postmodernizem. Njegova monografija From 89, or European Music and the Musical Unconscious (University of California Press 2017) je doživela izjemen odmev in predstavlja svojevrstni mejnik. Poleg tega je avtor številnih znanstvenih člankov, dalje direktor Gray Center for Arts and Inquiry v Chicagu in glavni urednik revije Portable Gray. Njegovo raziskovalno pot v veliki meri usmerja povezava med glasbo in psihoanalizo.

 

 

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan