22. 06. 2021

Prostor za tolmačenje na daljavo

Otvoritev novega studia
17. 02. 2021

Kodeks in standardi prakse za skupnostne tolmače

Etični kodeks skupnostnih tolmačev in Slovenski standardi prakse za skupnostne tolmače podajata smernice za delovanje tolmačev za področja, na katerih delujejo skupnostni tolmači.
12. 11. 2020

Posvet o možnostih vključevanja slovenskega znakovnega jezika v programe izobraževanja tolmačev na Filozofski fakulteti