Podpora Senata Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani kolektivu Informativnega programa Televizije Slovenija

Foto: www.siol.net

Foto: www.siol.net

Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je na seji 24. novembra 2021 izrazil podporo kolektivu Informativnega programa Televizije Slovenija glede načrtovanih sprememb v Programsko-produkcijskem načrtu za leto 2022.

Objavljamo pismo kolektiva Informativnega programa TV Slovenija.

V Informativnem programu Televizije Slovenija smo te dni skušali z vodstvom RTV navezati konstruktivni dialog glede načrtovanih sprememb v Programsko-produkcijskem načrtu za leto 2022 (PPN22), ki ga bo Programski svet RTV potrjeval 29.11.. Vodstvu in članom Programskega sveta RTV smo pred razpravo na skupni seji komisij Programskega sveta, 15.11., posredovali naše pomisleke, pripombe in predloge, z generalnim direktorjem in v. d. direktorja Televizije smo se tudi sestali. Zaposleni v uredništvu Informativnega programa menimo, da je predlog PPN kadrovsko in produkcijsko neizvedljiv, krni funkcijo javnega servisa,  s selitvijo na 2. program brez stalnega termina oddaj pa bi bil Informativni program posledično marginaliziran. Na zniževanje produkcijskih standardov in profesionalnih meril ne moremo pristajati, saj bi s tem oškodovali gledalke in gledalce naših programov. Vodstvo RTV Slovenija kljub našim iskrenim in dobronamernim opozorilom na nerealno pripravo predloga PPN 2022 (v delu, ki se navezuje na informativni program TV Slovenija in širšo shemo SLO 1 in SLO 2) in pozivom k popravkom z nekaterimi minimalnimi spremembami vztraja pri predlaganem načrtu. Razlogi za množičen in odklonilen odziv kolektiva na predlog zato ostajajo. Ker še vedno menimo, da je načrt zastavljen nerealno in produkcijsko neizvedljiv ter vodi k osiromašenju naše ponudbe, zniževanju standardov in krnitvi poslanstva javne televizije, pozivamo članice in člane programskega sveta RTV Slovenija, da tak predlog PPN 2022 zavrnejo, še posebej, ker v tej obliki v ničemer ne naslavlja ključnih problemov, ki jih vodstvo TV in RTV Slovenija največkrat izpostavlja: padec gledanosti programov ter finančna stiska ustanove. Še manj pa je zagotovilo, da bo naše delo lahko kakovostnejše in ustreznejše poslanstvu RTV Slovenija na področju informiranja domače in tuje javnosti. Kolektiv uredništva informativnega programa TVS je programske svetnike pozval k temeljitemu premisleku o PPN2022, poziv je podpisalo več kot 90 odstotkov zaposlenih v informativnem programu, podporo so nam izrazili tudi številni drugi zaposleni na RTV. V naših prizadevanjih za ohranitev kakovostnega javnega servisa in informiranja javnosti nas podpira tudi strokovna javnost.

S tem vas pozivamo, da nas v naših prizadevanjih za ohranitev javnega servisa, profesionalnih standardov in kakovostnega informativnega programa podprete.

Najlepša hvala za podporo!

Kolektiv Informativnega programa TV Slovenija

 

Odprto pismo vodstvu TV Slovenija: ZA oddajo Globus!

 

Skupna izjava Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije:

V SNS in DNS podpiramo zahteve kolektiva na RTV Slovenija

V Sindikatu novinarjev Slovenije in Društvu novinarjev Slovenije podpiramo ugotovitve in zahteve kolektiva informativnega programa Televizije Slovenija (TVS), ki jih je naslovil na vodstvo Radiotelevizije Slovenija (RTV Slovenija). Zahtevamo, da jih vodstvo upošteva pri oblikovanju predloga Programsko-produkcijskega načrta za leto 2022 (PPN22), ki ga bo 29. novembra obravnaval Programski svet. Po naši oceni je ta predlog pripravljen pomanjkljivo, je strokovno sporen in bo imel za javno RTV uničujoče posledice na vsebinskem, vizualnem, razvojnem in kadrovskem področju, ki bodo nepopravljive za njeno uzakonjeno vlogo in pomen pri informiranju javnosti. Prav tako je predlog neodgovoren do javnosti, saj krči informativne vsebine na prvem sporedu in jih prestavlja na slabše gledane termine in na drugi spored, med drugim zunanjepolitične oddaje. Vzdrževanje mednarodne dopisniške mreže, ki poroča o dogajanju po svetu, je za javnost izrednega pomena.

Ugotavljamo tudi, da je bil postopek priprave predloga PPN izveden brez sodelovanja uredništva in glede na predpisane roke nepravočasno. Po statutu RTV Slovenija bi moral namreč generalni direktor usklajeni predlog PPN22 predložiti v potrditev programskemu svetu do 1. novembra. S tem se nadaljuje praksa izrivanja programskega sveta iz odločanja, ki smo ji bili priča v primeru razrešitve prejšnje direktorice TVS. Nepravočasna predložitev PPN močno skrajšuje čas in kakovost obravnave ključnega dokumenta delovanja javne RTV Slovenija v prihodnjem letu.

Statut RTVS v 92. členu zahteva, da generalni direktor pri pripravi PPN sodeluje z odgovornimi uredniki in strokovnimi vodji. Ob tem se upravičeno sprašujemo, kako, če sploh so bili v pripravo programske sheme Informativnega programa TVS vključeni odgovorna urednica in njej podrejeni uredniki, ki so zaradi neutemeljenih in strokovno nevzdržnih predlogov programskih sprememb odstopili. Statut zahteva tudi, da generalni direktor, preden soglaša s programskimi shemami, uredništvom omogoči, da izrazijo svoje mnenje, kar implicira, da je uredništvo pomemben sogovornik v pripravi PPN. Uredništvo očitno nasprotuje rešitvam v predlogu PPN, zato v stanovskih organizacijah zahtevamo, da ga generalni direktor umakne. Poudarjamo, da bomo spremljali dogajanje, uredništvom in posameznikom pa bomo še naprej nudili pomoč pri varovanju njihove integritete in interesov.

Predlog PPN22 in finančni načrt sta po naši oceni tudi v nasprotju s cilji razvojne strategije RTV Slovenija. Uničujoča politika zmanjševanja stroškov, ki jo s krčenjem programa in števila zaposlenih ter z rezi v izobraževanje načrtuje vodstvo, prinaša nepopravljive posledice za javni medij, s tem pa tudi za pravico državljank in državljanov do obveščenosti, torej za plačnike RTV-prispevka. Programski svet zato pozivamo, da predlog PPN22 v sedanji obliki zavrne.

Izvršni odbor Sindikata novinarjev Slovenije

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije

 

 

Zadnje novice
05. 12. 2023

Aktivno sodelovanje Univerze v projektu trajnostnega razvoja, ki ga vodi lokalna skupnost

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete je sodeloval v projektu Rusalka (foto: Sara Mikolič).
05. 12. 2023

Peter Černe prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za magistrsko delo Skloni v madžarski slovnici

Peter Černe ob prejetju nagrade (foto: Nebojša Tejić, STA).
05. 12. 2023

Prof. dr. Boris A. Novak postal zaslužni profesor

Rektor Majdič predaja listino novemu zaslužnemu profesorju Borisu A. Novaku (foto: Bor Slana/STA).