Žiga Zwitter sodeloval na 12. bienalni konferenci Evropskega okoljskozgodovinskega združenja

12. bienalna konferenca Evropskega okoljskozgodovinskega združenja je potekala v Bernu.

12. bienalna konferenca Evropskega okoljskozgodovinskega združenja je potekala v Bernu.

Od 22. do 25. avgusta je v Bernu potekala 12. bienalna konferenca European Society for Environmental History (Evropskega okoljskozgodovinskega združenja), na temo Mountains and Plains: Past, present and future environmental and climatic entanglements (Gore in ravnine: pretekla, sedanja in bodoča okoljska in podnebna razmerja). Žiga Zwitter je tam predstavil referat Towards a complex understanding of grassland agroecosystems under dynamic environmental and human conditions in the modern period: selected topic from mountains and plains of the Eastern Alps (Prispevek k bolj kompleksnemu razumevanju kmetijskih ekosistemov travišč v dinamičnih novoveških okoljskih in družbenih razmerah: izbrane teme iz gora in ravnin v Vzhodnih Alpah), organiziral je panel Dynamic environments, human population and economy: History of grasslands and mosaic landscapes in highlands and surrounding lowlands (Dinamična okolja, prebivalstvo in gospodarstvo: zgodovina travišč in mozaičnih pokrajin na vzpetinah in v okoliških nižinah) ter moderiral panel Economic strategies and their environmental impact in the Northern Dinaric Alps in the 19th and 20th centuries (Gospodarske strategije in njihov okoljski vpliv na severu Dinarskega gorstva v 19. in 20. stoletju).  

Zadnje novice

Spomini na študij in branje poezije uglednih slovenskih pesnic in pesnikov

Produkcijska ekipa: študenti UL AGRFT

Priznanje za uspešno sodelovanje pri Poletni šoli Bovec

(Od leve proti desni) Prof. dr. Irena Samide, izr. prof. dr. Christina Barretta in koordinatorica za Filozofsko fakulteto prof. dr. Patrizia Farinelli (foto: Janez Zalaznik)

Poletna šola Nova grščina za klasične filologe

Zaključek poletne šole