Žiga Zwitter v okviru projekta CEEPUS predaval na Dunaju

V okviru CEEPUS projekta Ekologija in upravljanje vodnih ekosistemov v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni Evropi je imel dr. Žiga Zwitter 17. in 19. januarja 2022 tri predavanja za magistrske študentke in študente dr. Gertrud Haidvogl na Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement, v sklopu predmeta Environmental History of River Systems. Naslovi predavanj: (1) Historična klimatologija: metode in rekonstrukcija podnebja v Srednji Evropi v zadnjem tisočletju, (2) "Historična kritična metoda": primeri iz zgodovine voda ter (3) Zgodovina močvirij v Srednji Evropi: od srednjega veka do velikih osuševalnih projektov.

Zadnje novice
13. 05. 2022

Srečanje deaknje Filozofske fakultete UL z dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Črni gori

10. 05. 2022

Humanizem, & Kitajska

10. 05. 2022

Srečanje Oddelkov za zgodovino Filozofske fakultete Maribor, Fakultete za humanistične študije Koper in Filozofske fakultete Ljubljana