Oddelek za slavistiko

Bulgarian, Czech and Slovak Language Course for International Students / Tečaji bolgarskega, češkega in slovaškega jezika za mednarodne študente

Tečaji bolgarskega, češkega in slovaškega jezika za mednarodne študente

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2021/2022 ponuja mednarodnim študentom tečaje bolgarskega, češkega ali slovaškega jezika za začetnike (3 ECTS, 60 ur). S pomočjo osnov izbranega jezika se boste naučili komunicirati v vsakdanjih situacijah, pridobili znanje o geografskih in kulturnih značilnostih. Naši učitelji uporabljajo sodobne učbenike in metode poučevanja tujih jezikov, vključno z avdio in video posnetki ter igrami.

Na urniku jih najdete pod naslovi:
PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – češki jezik INT
PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika – slovaški jezik INT
PS1 Lektorat drugega slovanskega jezika – bolgarski jezik INT

https://urnik.ff.uni-lj.si/

 

Če imate kakršna koli vprašanja o naših tečajih, nas kontaktirajte na milen.malakov@ff.uni-lj.si (bolgarščina), jana.snytova@ff.uni-lj.si (češčina), hana.ticha@gmail.com (slovaščina).

 

Bulgarian, Czech and Slovak Language Course for International Students

Department of Slavistics, Faculty of Arts, University of Ljubljana

  • Are you looking to start learning a new language?
  • Are you considering going to exchange study programme in Bulgaria, Czechia or Slovakia?
  • Are you interesting in studying Slavic languages?

Department of Slavistics at the Faculty of Arts, University of Ljubljana offer international students the courses of Bulgarian, Czech or Slovak language for beginners (3 ECTS, 60 hours) in the academic year 2021/2022. With the help of the basics of the chosen language, you will learn to communicate in everyday situations, acquire knowledge about geographical and cultural characteristics. Our teachers use modern textbooks and methods of foreign language teaching including audio, video and games.

You can find them on the schedule under the titles:

PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika - češki jezik INT
PO1 Lektorat drugega slovanskega jezika - slovaški jezik INT
PS1 Lektorat drugega slovanskega jezika – bolgarski jezik INT

https://urnik.ff.uni-lj.si/en/

If you have any questions about any of our courses please contact us milen.malakov@ff.uni-lj.si (Bulgarian), jana.snytova@ff.uni-lj.si (Czech), hana.ticha@gmail.com (Slovak).

 

Obvestila

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v letnem semestru 2022/23 (BlažR)

Oddelek za klasično filologijo

Urnik Tedna odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete

Oddelek za umetnostno zgodovino

Poziv za oddajo prispevkov za revijo Fotoantika

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Teden odprtih vrat na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Teden odprtih vrat predavalnic Filozofske fakultete

Oddelek za filozofijo

Obvestilo_tajništvo

Oddelek za geografijo

Informativni dnevi 2023

Oddelek za zgodovino

Razpis za mednarodne Študentske individualne raziskovalne projekte

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Mednarodna pisarna

Razpis ŠIRP - Študentski individualni raziskovalni projekt (na članicah zveze EUTOPIA)

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Stipendien des Freistaates Bayern für Deutsch-Sommerkurse in Bayern 2023