Oddelek za slavistiko

Dve predavanji o geografski in zgodovinski specifiki Ukrajine

Spoštovani kolegi,

smisel in ozadje aktualnih dogodkov lahko vedno osvetli kakovostna kontekstualizacija, zato dovolite, da vas opozorimo na dve predavanji Oddelka za geografijo in Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino, ki se posvečata geografski in zgodovinski specifiki področja sodobne Ukrajine.

V okviru predmeta Geografija Evrope bo izr. prof. dr. Jernej Zupančič v sredo, 2. marca 2022 ob 15.30, v predavalnici 18 predstavil posebno predavanje o Ukrajini. Na vrsto je prišlo prej in drugače, kot si je bilo še teden dni nazaj mogoče predstavljati. Predstaviti želi širše in ožje okvire vojne v Ukrajini. Vsak konflikt ima svojo logiko, prizorišče, akterje, statiste, potek in posledice. Vzhodna Evropa je že dobro stoletje presečni prostor strateškega tekmovanja, a z zelo različno intenzivnostjo in še bolj različnimi interpretacijami. Geografija konflikta torej.
Predavanje bo možno spremljati tudi preko Zoom-a.
Povezava:
Zoom: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99791304767
Zoom Meeting ID: 997 9130 4767
YouTube: https://youtu.be/nOa6QclU6WM

 

Obveščam pa vas tudi, da je na spletu dostopno tudi predavanje o Ukrajini, ki ga je 24.2.2022 v okviru Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino izvedel dr. Aleš Maver, profesor iz Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru. Dr. Maver je odličen poznavalec zgodovine Ukrajine in Belorusije, naslov predavanja je Ukrajina in dolga senca zgodovine, dostopno pa je na povezavi 

 

 

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica – poletni delovni čas (26. 6.–20. 9. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (24.–28. 6. 2024)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za psihologijo

Obvestilo o zaprtosti fakultete (24. 6. in 25. 6. 2024)