Referat

EUTOPIA Impact School za doktorske študente ali podoktorske raziskovalce

Impact School zveze EUTOPIA bo potekala od 9. do 13. septembra 2024 v Berlinu v Nemčiji. Vsaka partnerska univerza zveze EUTOPIA lahko nominira 3 doktorske študente ali podoktorske raziskovalce.

Tema EUTOPIA Impact School 2024 je Science Communication, specifically storytelling and presentation techniques. Na petdnevni spletni delavnici bodo udeleženci delali na lastnih znanstvenih besedilih, se usposabljali s pomočjo tehnik predstavitev in pripovedovanja zgodb. Vsak udeleženec bo imel priložnost svoje raziskave predstaviti mednarodnemu občinstvu v kratki predstavitvi. EUTOPIA Impact school je odlična priložnost za raziskovalce na začetku kariere katerega koli znanstvenega področja.

Udeleženci Impact School lahko pričakujejo zanimivo usposabljanje in prispevke na temo znanstvenega komuniciranja:

  • Pod strokovnim vodstvom bodo ciljno delali na svojih znanstvenih besedilih ter se naučili tehnik pripovedovanja zgodb in predstavitev.

  • Trenirali bodo potrebne veščine za predstavitev svoje raziskovalne teme v različnih akademskih in neakademskih situacijah.

  • Imeli bodo tudi priložnost preizkusiti dragocena pravila za komuniciranje s širokim občinstvom in razviti svoje rešitve.

  • Na koncu vsi udeleženci oblikujejo svoj »pitch« o svojih raziskovalnih projektih in ga predstavijo skupini.

  • Poleg usposabljanj je za udeležence predviden tudi prosti čas za pisanje, v katerem bodo lahko pripravljali svoje članke in objave.

Organizator bo pokril stroške namestitve in prehrane. Stroške prevoza pokrije Univerza v Ljubljani.

Rok za prijavo je petek, 26. 4. 2024. Za prijavo pošljite akademski CV v angleščini ter krajše motivacijsko pismo (okoli 500 besed) na eutopia.more@uni-lj.si.

Obvestila

Oddelek za klasično filologijo

Sprememba GU Sonja Weiss

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Jerica Mrak Pestotnik

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure strokovne službe Odd. za prevajalstvo (27. 5. – 31. 5. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Kafka za vse čase: Simpozij ob 100. obletnici smrti Franza Kafke