Oddelek za slavistiko

Gostujoče predavanje dr. S. Koruniaka iz Univerze v Kölnu

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete vabi na predavanji dr. Samuela Koruniaka iz Univerze v Kölnu. Predavanje z naslovom Dva typy slovenčiny ako obraz pluricentrickosti slovenského jazyka / Dve zvrsti slovaščine kot odraz pluricentrizma slovaškega jezika bo v torek, 22. 3. 2022, ob 9. 40 v predavalnici Tob. 5 (predavanje bo v slovaščini). 

Predavanje z naslovom Politički diskurz i govor slovačkih predstavnika manjinske (kulturne) politike u Vojvodini kao slika govorne forme vojvođanskog slovačkog jezika / Politični diskurz in govor predstavnikov slovaške manjšinske (kulturne) politike kot slika govorjene oblike vojvodinske slovaščine bo v sredo, 23. 3. 2022 ob 10. 30 v predavalnici 5 (predavanje bo v srbščini). 

Vljudno vabljeni! 

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Katarina Juvančič SOOČANJE S TRAVMO PRI ETNOLOŠKEM/ANTROPOLOŠKEM RAZISKOVANJU

Oddelek za geografijo

Erasmus+ razpis za študijske izmenjave v letu 2024-2025

Oddelek za sociologijo

Uradne ure tajništva (6. 12. - 8. 12. 2023)