Oddelek za slavistiko

Informativni dan Oddelka za slavistiko

Na informativnih dnevih 11. in 12. februarja 2022 bo Oddelek za slavistiko predstavil svoje študijske programe: Češki jezik in književnost, Slovakistika, Polonistika, Rusistika, Južnoslovanski študiji in Primerjalno slovansko jezikoslovje: 

11. 2. 2022 ob 8.00 in 15.00 ter 12. 2. 2022 ob 9.00 na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/92781093669 

 

11. 2. bodo v predstavitev vključene kratke simulacije pouka slovanskih jezikov, književnosti in kultur: 

 

Češki jezik in književnost in Polonistika: https://uni-lj-si.zoom.us/j/95434343470 (Meeting ID: 954 3434 3470) 

8.30–8.45 in 15.30–15.45: Češka književnost, doc. dr. Jana Šnytová 

8.45–9.00 in 15.45–16.00: Poljski jezik, Jasna Kogej in Pia Marija Žugman 

 

Južnoslovanski študiji: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94214140254?pwd=STZOYStnRkNHOHpmNEVJd3V2ZHVuQT09 

8.30–8.45 in 15.30–15.45: Hrvaški jezik, lekt. Sanja Pešorda 

8.45–9.00 in 15.45–16.00: Bolgarski jezik, lekt. dr. Milen Malakov 

 

Slovakistika in Rusistika: https://uni-lj-si.zoom.us/j/2190574936 (Meeting ID: 219 057 4936) 

8.30–8.45 in 15.30–15.45: Slovaški jezik, lekt. Darija Pivk  

8.45–9.00 in 15.45–16.00: Ruski jezik, Brina Minca Herlec 

 

 

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Govorilne ure (Gregorčič)

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tajništvo (12. in 14. 12. 2023)

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo