Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Intenzivni program Metodološke domislice: Raziskovalni teden raziskav kulture (Methodological Imaginations: A Research Week for Cultural Studies)

Intenzivni program na Univerzi Vzhodne Finske, v sodelovanju z univerzama v Bremnu in Ljubljani, je namenjen poglabljanju metodoloških temeljev pri raziskovanju kulture. Potekal bo 14. aprila in 5. maja 2023 na spletu ter v tednu od 8. do 12. maja 2023 na Univerzi Vzhodne Finske v Joensuuju. Tam se bodo udeleženci in udeleženke v petih zaporednih korakih seznanili z metodami čutnega raziskovanja, čutnoetnografskih raziskav zvoka in zvočnih okolij ter sprehajalnih metod, umetniško utemeljenega raziskovanja, prostorskega beleženja in kartiranja ter metod pisanja in branja, uporabe multimodalne etnografske dokumentacije, pripovedovanja zgodb in domišljije.

Za udeležbo na intenzivnem programu bo na voljo sedem mest za študente in študentke magistrskega programa etnologije in kulturne antropologije. Udeležba na vseh dejavnostih ter priprava končnega refleksivnega eseja prinašata 5 ECTS. Program deloma sofinancira program Erasmus+ s kritjem dnevnih stroškov, del stroškov bodo morali pokriti udeleženci in udeleženke.

Za več informacij in prijavo se obrnite na prof. dr. Rajka Mušiča: rajko.mursic@ff.uni-lj.si.

Pri priznavanju opravljenih obveznosti (za zunanje izbirne predmete) bodite pozorni na:

  • ob vpisu v višji letnik izberete AA zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti v ustreznem obsegu kreditnih točk; v kolikor ste z vpisom že zaključili, lahko oddate v oddelčno tajništvo prošnjo za menjavo zunanje izbirnega predmeta (1. 10. – 15. 10. 2022);
  • v sodelovanju z oddelčno koordinatorico izpolnite Študijski sporazum;
  • po opravljeni izmenjavi oddate dokumentacijo za priznavanje opravljenih obveznosti.

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (21. 11. – 25. 11. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Prestavitev govorilnih ur

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (5. 12. – 9. 12. 2022)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Odpoved vaj in govorilnih ur do 7. 12. 2022

Oddelek za slovenistiko

Odpoved predavanj in govorilnih ur pri red. prof. dr. Alojziji Zupan Sosič

Oddelek za geografijo

Razpis za Erasmus študijske izmenjave v študijskem letu 2023-2024

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice za azijske študije, torek in sreda, 6. in 7. december 2022

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vabilo na premiero predstavitvenega filma Oddelka za primerjalno književnost

Oddelek za umetnostno zgodovino

Uradne ure tajništva, 5.–9. 12. 2022

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka