Oddelek za muzikologijo

Izbirni predmeti Akademije za glasbo za študente muzikologije 2022-23

Seznam izbirnih predmetov Akademije za glasbo za študente Oddelka za muzikologijo v študijskem letu 2022-23

V primeru, da želite študenti izbrati oziroma vpisati zunanji izbirni predmet na Akademiji za glasbomorate ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista v tem primeru izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti v ustreznem obsegu kreditnih točk. Hkrati morate študenti izpolniti vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov (1.stopnja) /  vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov (2. stopnja) za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na drugem visokošolskem zavodu in ga (izpolnjenega in žigosanega s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda) najkasneje do 15. oktobra 2022 predložiti v tajništvo oddelka, da lahko izbrani zunanji izbirni predmet vnese v elektronski indeks.

 

 

Predmet

Nosilec

Urnik št. l. 2022/23

Kontaktne ure

       

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Razpisana mesta štud. l. 2022/23 (n=ni omejitev)

       

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. študija

       

1

Zbor, Zbor M1, Zbor M2

Vatovec, Vrhovnik

ČE, 16.30 - 19.00; M.18 (Kazina) (dekliški);                                 TO 18.00 - 21.00; M.18 (Kazina) (komorni)

90

       

30

120

4

n

2

Kompozicijske tehnike 20. in 21. stoletja

Rojko

SR, 18.00 - 19.30; PT.14 (Kazina)

30

 

30

   

90

150

5

24

3

Jazz Harmonija 1, Jazz Harmonija A1, B1 (izbirni predmet II. stopnje)

J. Pucihar

SR, 10:30 - 12.00; PT.14 (Kazina)

30

 

30

   

60

120

4

24

4

Jazz Harmonija 2, Jazz Harmonija A2

J. Pucihar

PO, 10.30 - 12.00; 2N.17 (Kazina)

30

 

30

   

60

120

4

n

5

Aranžiranje za velike ansamble

J. Pucihar

SR, 9.30 - 10.30; PT.14, mala predavalnica 2

30

 

30

   

60

120

4

6

6

Filmska glasba in namenska glasba (le za 3. letnike I. stopnje in študente II. stopnje)

R. Golob

ČE, 16.00 - 17.30; 2N.13 (Kazina)

30

 

30

     

30

 

30

7

Koralni zbor

Potočnik

TO, 12.30 - 13.30, SR, 13:00 - 14:00; v Hubadovi dvorani (V);

20

 

40

   

90

150

5

n

8

Zgodovina jazza in stili

Pucihar J.

SR, 12.00 – 13.30 (Klink); PT.14 (Kazina)

30

 

30

   

90

150

5

24

9

Vodenje ansamblov (osnove dirigiranja)

Dvoršak

PE 9.00 - 11.00; M.18 (Kazina)

60

       

60

120

4

n

10

Slovenska ljudska/tradicijska glasba

Pettan / Bogunović Hočevar

(L) (P) PO 13.00-14.40 v Rimljanka (FF); (V) TO 8.00-9.40 v 011 (FF)

30

 

30

   

90

150

5

8

11

Uvod v glasbeno folkloristiko

D. Kunej, M. Kovačič

PE, 9.00 - 12.30, PT.10, Kazina

50

     

10

90

150

5

n

12

Ljudska instrumentalna glasba in ples

D. Kunej, R. Kunej

 

25

 

5

 

30

90

120

4

 

13

Historični instrumenti

Koter

(Z) ČE, 8.30 - 11.45; PT.13 (Kazina)

30

20

   

10

90

150

5

20

14

Glasbena akustika

D. Kunej

ČE, 11.00 - 12.30; 2N.17 (Kazina)

60

       

60

120

4

20

15

Uporabni vidiki psihologije glasbe

Habe

(L) PE 9:00 - 12:00, v Lajovčevi dvorani (G)

15

15

15

15

   

90

5

25

16

Orgelska literatura (izbirni za smer Sakralna glasba)

Perestegi, Bauer

PO, 17.00 - 18.30, v G 13

30

       

60

90

3

n

17

Organologija (izbirni za smer Sakralna glasba)

Perestegi

TO, 14.15 - 15.00, G 16

30

       

60

90

3

n

18

Izbrana poglavja iz didaktičnega sistema Carla Orffa 

Rakar

SR, 9.45 - 12.00; v G 3

15

15

35

 

25

60

90

5

n

Doris Primc

Obvestila

Oddelek za sociologijo

Alumni FF - vabilo

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Miranda Bobnar

Oddelek za klasično filologijo

Tajništvo in knjižnica - uradne ure in odprtost 4. in 5. marca

Kadrovska služba

Sprememba GU Maja Krapež

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Pisarna oddelka 29. 2.