Oddelek za slavistiko

Izbirni predmeti iz slavistike

V študijskem letu 2021/2022 vabimo študente na izbirne predmete s področja slovanskega jezikoslovja ali literarne vede ter na tečaje slovanskih jezikov v okviru »izbirnega predmeta« (3 ECTS, 60 ur). Začetniki se boste naučili osnov izbranega jezika s poudarkom na komunikaciji v vsakdanjih situacijah, spoznali geografske in kulturne značilnosti, odprta vam bo pot na poletne šole in študijske izmenjave. Ponujamo tudi nadaljevalne in izpopolnjevalne tečaje bolgarskega, češkega, hrvatskega in srbskega, makedonskega, poljskega, ruskega ter slovaškega jezika. Pouk poteka po sodobnih učbenikih in metodah poučevanja tujega jezika. Več informacij in urnik na spletni strani Filozofske fakultete: https://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski-studij-1-stopnja/navodila-p…

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za sociologijo

Sprememba GU Nina Cvar

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tajništvo (12. in 14. 12. 2023)

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo

Oddelek za arheologijo

Praznična humanitarna akcija za obdarovanje socialno ogroženih otrok iz Doma Malči Beličeve