Znanstvenoraziskovalni inštitut

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024

ARIS je objavila Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024.

 

Predmet Javnega razpisa Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2024« v letu 2024 je izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

 

Javni razpis CRP 2024 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2024. Seznam dokumentov je priloga javnemu razpisu.

 

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2024«, in sicer:

 

Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,

Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,

Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,

Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,

Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Težišča javnega razpisa CRP 2024 tematsko in problemsko ustrezajo strateškim in drugim razvojnim dokumentom udeležencev CRP.

 

Razpisani tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme in pokrivajo skupne vsebine in skupne cilje v okviru posameznega težišča CRP ter imajo skupen naslov v okviru posameznih težišč CRP. Tematski sklopi sledijo ciljem in prednostnim programskim usmeritvam.

 

Razpisane teme z opredelitvijo in obrazložitvijo ciljev, skupno okvirno višino sredstev in celotnim trajanjem raziskovalnega projekta ter z navedbo kontaktne osebe udeleženca, so priloga javnemu razpisu CRP 2024.

 

Pogoji za prijavo so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.  

 

Interni rok za oddajo Obrazca 1_Prijava raziskovalnega projekta: najkasneje en teden pred načrtovano oddajo prijave oz. najkasneje do 3. 6. 2024. 

Interni rok za oddajo dokumentacije: 10. 6. 2024 do 12. ure. 

Razpisateljev rok za prijavo: 11. 6.  2024 do 14. ure. 

 

Kontaktna oseba za prijavo na razpis in pomoč ob prijavi: Ema Karo, Ema.Karo@ff.uni-lj.si, 01 241 1084. 

Obvestila

Oddelek za prevajalstvo

OGLAS ZA DELO - PricewaterhouseCoopers

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba - Uradne ure

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba oddelka – uradne ure

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - strokovna služba oddelka

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo v sredo in četrtek 24. in 25. 7. 2024