Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Jezik v rabi 1 nov seznam (enopredmetni in dvopredmetni)

JvR1 2021-22

Belak Mojca 1a

(pon 8.00 – 9.25 v 306; sre 8.00 – 9.35 v 306)



 18210125


18210336


18210131


18210863


18210325


18210332


18210312


18210274


18210306


18210016


18210234


18210339


18210244


18210005


18210109


18210355


18210222


18210180

 

Stubbs John 1b

(sre 16.20 – 17.55 v pred 02; čet 8.00 – 9.35 v Rimljanki)



18210811


18210074


18210145


18210264


18210824


18210214


18210117


18201045


18210110


18210248


18210065


18210207


18210574


18210727


18210710


18210804


18210499


18210361


18210685

 

Drašler Andreja 1c

(tor 13.50 – 15.25 v 02; čet 12.10 – 13.45 v 02)



 18211091


18210004


18210187


18210141


18210134


18210217


18210177


18210801


18201109


18210260


18210183


18210409


18210687


18210729


18210423


18210844


18210414

 

 

Drašler Andreja 1d 

(tor 10.30 – 12.05 v 030; čet 8.50 – 10.25 v 302)



18210176


18210054


18210072


18210129


18210334


18210296


18210024


18210331


18210096


18210147

 

18210880


18210673


18200557


18210379


18210536


18210411


18210838

 

 

 

Sokolov Cvetka 1e

(tor 13.50 – 15.25 v 019; sre 13.00 – 14.35 v 302)



 18210090


18210165


18210101


18210178


18210114


18210097


18210812


18210199


18211090


18210321


18210239


18210330


18210079


18210354


18200511


18200717


18210535


18210481

 

 Sokolov Cvetka 1f

(tor 12.10 – 13.45 v 306; sre 14.40 – 16.15 v 02)



 18210815


18210823


18210802


18160747


18210822


18210073


18210028


18210286


18210171


18210104


18200680


18210130


18210076


18210607


18210660


18210544


18210432


18210560

 

 

 

Želježič Mirjana 1g

(sre 13.00 – 14.35 v 309; čet 9.40 – 11.15 v 02)



18210189


18210052


18190253


18210226


18210338


18210026


18210046


18210315


18210011


18210641


18210572


18210662


18210488


18210575


18210545


18210511


18210835

 

 

Govorilne ure, namenjene menjavam skupin zaradi prekrivanja z obveznimi predmeti, bodo v torek, 5. 10. 2021, med 9.00 in 11.00 v kabinetu 318 in prek Zooma na naslednji povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97725782993

Vaje pri Jeziku v rabi se pričnejo v sredo, 6. 10. 2021.



lektorica Andreja Drašler

Obvestila

Oddelek za zgodovino

Sprememba GU Ana Cergol Paradiž

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava 1. razpisa programa Interreg ALPSKI PROSTOR 2021 - 2027

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Razpis Erasmus+ 2022

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Šesti razpis za sofinanciranje podnebnih projektov v okviru evropske pobude za podnebje (EUKI)

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov projektov v okviru programa INTERREG SREDNJA EVROPA

Znanstvenoraziskovalni inštitut

E-novičniki

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Sprejet Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Ukrepi za širitev sodelovanja in spodbujanja odličnosti

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Generalna konferenca UNESCO sprejela Priporočilo UNESCO o odprti znanosti

Znanstvenoraziskovalni inštitut

Evropska komisija je objavila poročilo o vrednotenju raziskovalne dejavnosti