Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Naknadni razpis za Erasmus+ izmenjave v letnem semestru 2023/24!

Objavljen je naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2023/24 (pozor: razpis velja le za letni semester!).

Kandidati morate izpolniti prijavnico v VISu ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do 20. 9. 2023 naložite v e-učilnico Mednarodne izmenjave in prakse na Oddelku za anglistiko. E-učilnica bo posodobljena v naslednjem tednu, do takrat lahko kot vodilo uporabljate obstoječa navodila in dokumente, ki veljajo tudi za ta razpis.

Prijava je torej možna izključno za letni semester 2023/24, rok za prijavo pa je 20. 9. 2023.

V e-učilnico do tega datuma naložite:

•           prijavnico (izpolnjeno v VISu in natisnjeno);

•           dokazilo o povprečni oceni (večinoma se samodejno izpiše na prijavnico).  V kolikor študent/ka na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil/a izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija;

•           motivacijsko pismo v angleškem jeziku na najmanj eni in največ dveh straneh;

•           poskusni študijski sporazum za izbrano institucijo.  

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest, seznam je dostopen tu (gl. zgolj pogodbe Oddelka za anglistiko): http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij

Zaradi pozne objave razpisa je možno, da bodo nekatere institucije že zaključile z roki za nominacijo, zato imejte v mislih tudi alternativne možnosti. Prijave preko  oddelkov, ki jih ne obiskujete, niso mogoče. Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo oddane po pretečenem roku, se ne bodo upoštevale.

Na razpis se lahko prek Oddelka za anglistiko prijavi študent/ka pod naslednjimi pogoji:

•           da ima v celotnem času študija v tujini aktiven status študenta na FF;

•           da ima na Oddelku za anglistiko v času prijave na razpis povprečno oceno najmanj 7.

Na razpis se ne morejo prijaviti študenti/študentke, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova programa VŽU Erasmus ali Erasmus+.

Obdobje študija v tujini je omejeno od najmanj 3 do največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija (določeno z bilateralno pogodbo). To je na dodiplomskem, magistrskem in doktorskem študiju. Skupni seštevek že opravljenega študija in praktičnega usposabljanja ter zaprošenega ne sme presegati 12 mesecev na posamezno stopnjo študija, z izjemo enovitih programov, kjer študijska mobilnost in praktično usposabljanje skupaj lahko trajajo 24 mesecev.

Za več informacij glede postopka prijave in meril se prijavite v e-učilnico Mednarodne izmenjave in prakse na Oddelku za anglistiko ter obiščite spletno stran Mednarodne pisarne: https://www.ff.uni-lj.si/studij/mednarodna-pisarna/erasmus

asist. dr. A. Šporčič

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo

Oddelek za geografijo

Erasmus+ razpis za študijske izmenjave v letu 2024-2025

Oddelek za sociologijo

Uradne ure tajništva (6. 12. - 8. 12. 2023)

Oddelek za arheologijo

Doc. dr. S. Petru - odpoved pedagoškega procesa 13. 12. 2023