Znanstvenoraziskovalni inštitut

Naknadno vrednotenje programa Obzorje 2020

Evropska komisija je 29. januarja 2024 objavila poročilo o naknadnem vrednotenju Obzorja 2020 (prejšnjega programa EU za raziskave in inovacije, ki je potekal med letoma 2014 in 2020 in je imel proračun v višini skoraj 80 milijard evrov).

Spoznanja in izkušnje iz te končne ocene programa Obzorje 2020 bodo imeli pomembno vlogo pri usmerjanju tekočega izvajanja programa Obzorje Evropa in pri oblikovanju političnih razprav v zvezi s pripravo naslednjega okvirnega programa EU (10. okvirni program, ki se bo začel leta 2028).

Obvestila

Oddelek za muzikologijo

Strokovna služba oddelka - uradne ure (22. 4. - 26. 4.)

Referat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

EUTOPIA Impact School za doktorske študente ali podoktorske raziskovalce

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za slovenistiko

Razpis za Poletno šolo Bovec (7.-21.07.2024)

Oddelek za umetnostno zgodovino

ŠTUDENTSKO DELO NA ODDELKU ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI FESTIVALA LJUBLJANA