Oddelek za filozofijo

Obvestilo_dr. Maja Malec

Doc. dr. Maja Malec obvešča, da je pri predmetu Logika in argumentacija razpisan dodaten rok kolokvija, in sicer 15. 4. ob 13.00. Na kolokvij se prijavite v VIS-u (od 25. 3. dalje, najkasneje 10. 4.).

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Anketa o spolnem nadlegovanju v akademskem prostoru

Oddelek za slovenistiko

Pogovor s študenti tretjega letnika pred vpisom na drugo stopnjo v pred. 18 (sprememba)

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Strokovna služba - Uradne ure

Oddelek za arheologijo

Klasična arheologija 1