Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru, 7. 9. 2023

Zaradi velikega zanimanja se bo serija jesenskih predstavitev v okviru projekta "SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji" začela s ponovitvijo predstavitve Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostor, ki je potekala 23. 6. 2023 (posnetek si lahko ogledate tukaj). Predstavljena vam bodo temeljna načela politik odprte znanosti v evropskem raziskovalnem prostoru, natančneje:

  • določbe financerjev Evropske unije o odprti znanosti,

  • zahteve glede odprtega dostopa do znanstvenih objav,

  • deljenje raziskav po načelih FAIR,

  • temeljna načela ravnanja z raziskovalnimi podatki,

  • infrastruktura odprte znanosti in Evropski oblak odprte znanosti (EOSC),

  • vključevanje skupnosti v procese znanstvenoraziskovalnega dela in občanska znanost,

  • krepitev zmogljivosti za odprto znanost,

  • reforma na področju vrednotenja znanstvenoraziskovalnega dela,

  • reforma avtorskopravnih vidikov.

Predstavitev bo potekala 7. 9. 2023 preko videokonference Zoom ob 10.30, vodil jo bo mag. Miro Pušnik (Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani).

Več informacij in prijava.

Obvestila

Oddelek za psihologijo

Uradne ure strokovne službe oddelka za psihologijo

Oddelek za slovenistiko

Razpis za zaposlitev učiteljice/učitelja slovenščine na OŠ Vide Pregarc (Ljubljana Moste)

Oddelek za prevajalstvo

Join RWS Campus Online 2024!

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (22. 4. – 26. 4. 2024)

Oddelek za muzikologijo

Sodelovanje na kolokviju (Gradec-Ljubljana-Zagreb)