Oddelek za slavistiko

Predavanja prof. P. Arkadjeva o kavkaških jezikih, morfološkem prevzemanju in slovanskem vidu

Gost Oddelka za slavistiko FF UL in Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU bo vidni ruski jezikoslovec in tipolog prof. dr. Peter Mihailovič Arkadjev, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slavistiko Ruske akademije znanosti in profesor na Oddelku za jezikoslovje Državne univerze za
družbene vede (Moskva).

Ukvarja se predvsem s tipologijo in jezikovnimi stiki s poudarkom na morfologiji, izražanjem vida in časa, rabo sklonov ter njihovimi povezavami z drugimi slovničnimi kategorijami. Je avtor več kot 200 znanstvenih študij, med njimi tudi monografije Arealna tipologija perfektivizacije s predponami (2015)
in številnih prispevkov v prestižnih mednarodnih revijah. Bil je eden izmed urednikov monografij in zbornikov, objavljenih v prestižnih založbah Mouton de Gruyter in Oxford University Press.

Preko platforme Zoom bo imel ciklus predavanj, ki bodo potekala v angleščini in ruščini:

Typologically outstanding aspects of the morphology of the languages of the Caucasus / Tipološke posebnosti v morfologiji kavkaških jezikov, ponedeljek, 24. 5. 2021, ob 17.00. Predavanje bo v
angleščini.

Morphological borrowing / Morfološko prevzemanje , torek, 25. 5. 2021, ob 11.00. Predavanje bo v angleščini.

Славянский аспект в типологическом освещении / Slovanski aspekt s tipološkega vidika, sreda, 26. 5. 2021, ob 9.00. Predavanje bo v ruščini.

Vljudno vabljeni!

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Poziv za prijavo najboljših diplomskih in magistrskih del

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Martin Anton Grad

Oddelek za umetnostno zgodovino

Prof. Germ - izpiti iz Uvoda v ikonografijo (seznam)

Oddelek za zgodovino

Obvestilo - tajništvo oddelka

Poletni urnik knjižnice Odd. za arheologijo

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo v petek, 18. 6. 2021

Oddelek za geografijo

Zagovori magistrskih del, junij 2021 (III)

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za geografijo v torek, 22. 6. 2021

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za romanske jezike in književnosti, sprememba urnika, petek, 18. junija