Oddelek za slovenistiko

Razpored pisnih in ustnih izpitov (izpitni rok 2. 6. 2023) pri red. prof. dr. Hotimirju Tivadarju

Slovenisti

Fonetika in fonologija slovenskega knjižnega jezika

PISNO: petek, 2. junij 2023, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 11.30 v kabinetu 536 c

Pravorečna in pravopisna norma SKJ

PISNO: petek, 2. junij 2023, ob 12.00 v predavalnici 15

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 12.00 v kabinetu 536 c

Javno govorno nastopanje

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 11.30 v kabinetu 536 c (pogoj prej oddano seminarsko delo) oz. na govorilnih urah

Besedilna fonetika SKJ

USTNO: ponedeljek, 5. junij 2023, ob 13.00 v kabinetu 536 c oz. na govorilnih urah

 

JEZIKOVNA NORMA IN JEZIKOVNA KULTURA

USTNO: četrtek, 8. junij 2023, ob 13.00 v kabinetu 536 c (pogoj prej oddano seminarsko delo)

 

SL2 Jezikoslovni magistrski seminar (E in D)

USTNO: četrtek, 15. junij 2023, ob 13.30 v kabinetu 536 c (pogoj za pristop k zagovoru in zaključku seminarja prej oddano seminarsko delo)

 

Slavisti

Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije

USTNO: petek, 2. junij 2023, ob 8.30 oz. 14.00 v kabinetu 536 c

 

Ogled pisnih testov v petek, 2. 6. 2023, ob 14.00 v kabinetu 536 c oz. na govorilnih urah.

Prof. dr. Hotimir Tivadar

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta

Oddelek za muzikologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Začetek predavanj pri prof. dr. M. Zorman Predavanja pri prof. dr. M. Zorman se začnejo 9. 10. 2023 po urniku.

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osvetlitev delovnega mesta za en dan - možnosti za študente