Oddelek za slavistiko

Seminar rusistov-filologov o podpori ruskega jezika v državah Balkana v Sankt Peterburgu

Zainteresiranim študentom posredujemo obvestilo, ki smo ga prejeli iz moskovskega veleposlaništva RS:


Državni inštitut za ruski jezik. A.S. Puškin s podporo Ministrstva za znanost in visoko šolstvo Ruske federacije izvaja natečajni izbor udeležencev Mladinskega seminarja rusistov-filologov o podpori ruskega jezika v državah Balkana.

Mladinski seminar bo potekal od 24. do 27. novembra v Sankt Peterburgu.

Udeležence seminarja čakajo delavnice o sodobnih metodah poučevanja ruskega kot tujega jezika in ruske književnosti, razprave o položaju ruskega jezika in književnosti, izobraževanju v ruskem jeziku v balkanskih državah, predstavitve najboljših praks na področju promocije ruskega jezika v tujini, predstavitve lastnih projektov  udeležencev na temo ruskega jezika in književnosti, izobraževanja v ruskem jeziku v balkanskih državah, strokovno svetovanje pri dokončanju projektov in različni kulturno-izobraževalni dogodki.

Seminarja se lahko udeležijo študenti filoloških fakultet, podiplomski študenti, mladi znanstveniki, profesorji, zaposleni rusisti, stari od 18 do 35 let, iz naslednjih držav: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Italija, Romunija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija, Turčija, Hrvaška, Črna gora. Na seminar so vabljeni tudi državljani Ruske federacije, ki živijo v teh državah.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Vse stroške v zvezi z letom, nastanitvijo in prehrano krije organizator seminarja.

Prijave sprejemajo do 8. oktobra.

Finalisti bodo izbrani 15. oktobra, sam seminar bo potekal na Politehnični univerzi Peter Veliki v Sankt Peterburgu od 24. do 27. novembra 2021.

Lahko se prijavite na uradni spletni strani natečaja: http://balkans.pushkin.institute

Več informacij o natečajnem izboru in celoten seznam zahtev do projektov lahko najdete v Pravilniku: http://www.pushkin.institute/anons/Balkansky_seminar.pdf

Za vsa vprašanja se obrnite na: balkans@pushkin.institute

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Uradne ure tajništvo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Katarina Juvančič SOOČANJE S TRAVMO PRI ETNOLOŠKEM/ANTROPOLOŠKEM RAZISKOVANJU

Oddelek za geografijo

Erasmus+ razpis za študijske izmenjave v letu 2024-2025

Oddelek za sociologijo

Uradne ure tajništva (6. 12. - 8. 12. 2023)