Oddelek za slavistiko

Seminar rusistov-filologov o podpori ruskega jezika v državah Balkana v Sankt Peterburgu

Zainteresiranim študentom posredujemo obvestilo, ki smo ga prejeli iz moskovskega veleposlaništva RS:


Državni inštitut za ruski jezik. A.S. Puškin s podporo Ministrstva za znanost in visoko šolstvo Ruske federacije izvaja natečajni izbor udeležencev Mladinskega seminarja rusistov-filologov o podpori ruskega jezika v državah Balkana.

Mladinski seminar bo potekal od 24. do 27. novembra v Sankt Peterburgu.

Udeležence seminarja čakajo delavnice o sodobnih metodah poučevanja ruskega kot tujega jezika in ruske književnosti, razprave o položaju ruskega jezika in književnosti, izobraževanju v ruskem jeziku v balkanskih državah, predstavitve najboljših praks na področju promocije ruskega jezika v tujini, predstavitve lastnih projektov  udeležencev na temo ruskega jezika in književnosti, izobraževanja v ruskem jeziku v balkanskih državah, strokovno svetovanje pri dokončanju projektov in različni kulturno-izobraževalni dogodki.

Seminarja se lahko udeležijo študenti filoloških fakultet, podiplomski študenti, mladi znanstveniki, profesorji, zaposleni rusisti, stari od 18 do 35 let, iz naslednjih držav: Albanija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Grčija, Italija, Romunija, Severna Makedonija, Srbija, Slovenija, Turčija, Hrvaška, Črna gora. Na seminar so vabljeni tudi državljani Ruske federacije, ki živijo v teh državah.

Udeležba na seminarju je brezplačna. Vse stroške v zvezi z letom, nastanitvijo in prehrano krije organizator seminarja.

Prijave sprejemajo do 8. oktobra.

Finalisti bodo izbrani 15. oktobra, sam seminar bo potekal na Politehnični univerzi Peter Veliki v Sankt Peterburgu od 24. do 27. novembra 2021.

Lahko se prijavite na uradni spletni strani natečaja: http://balkans.pushkin.institute

Več informacij o natečajnem izboru in celoten seznam zahtev do projektov lahko najdete v Pravilniku: http://www.pushkin.institute/anons/Balkansky_seminar.pdf

Za vsa vprašanja se obrnite na: balkans@pushkin.institute

Obvestila

Štipendije Utrechtske mreže za študente in mlade raziskovalce Univerze v Ljubljani

Oddelek za romanske jezike in književnosti

Sprememba GU Boštjan Marko Turk

Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Lidija Rezoničnik

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Sprememba GU Christina Manouilidou

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Sodobna urbana folklora

Oddelek za psihologijo

Sprememba GU Gregor Sočan

Oddelek za muzikologijo

Predavanja Svanibor Pettan

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Predavanja Regionalne raziskave in razvoj/obvezna udeležba na simpoziju

Oddelek za filozofijo

Obvestilo_ tajništvo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Ada Gruntar Jermol