Oddelek za klasično filologijo

Vpis in obnovitev članstva v oddelčni knjižnici

Za hitrejši in lažji vpis v Osrednjo humanistično knjižnico Filozofske fakultete vam priporočamo spletni vpis in obnovitev članstva preko e-pošte. Navodila z vodičem, ki vam po "klikih" pomaga pri prvem vpisovanju, so dostopna na povezavi: Storitve OHK | Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (uni-lj.si)

Spletni vpis preko COBISS+

V OHK FF se preko spletnega vpisa lahko vpišete samo študenti UL s statusom, ki se prvič vpisujete v knjižnice OHK FF. Prijavite se z digitalno študentsko identiteto. Študenti dvopredmetnih študijskih smeri se vpišete samo v eni oddelčni knjižnici.

Vodič za spletni vpis

Obnovitev članstva je možna le z osebnim obiskom ali preko e-pošte.

Vpis in obnovitev članstva z obiskom v knjižnici

Vpis ali podaljšanje članstva lahko uredite od ponedeljka do petka v času uradnih ur knjižnic. Potrebujete:

 • veljaven osebni dokument, ki vsebuje podatek o stalnem bivališču (vsi člani),
 • potrdilo o vpisu/študentsko izkaznico (študenti),
 • dokazilo o zaposlitvi na UL (zaposleni na UL),
 • dijaško izkaznico (dijaki),
 • potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ste prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ki ni starejše od enega meseca (brezposelni).

Ob vpisu:

 

Vpis in obnovitev članstva preko e-pošte

Na e-naslov oddelčne knjižnice, v kateri želite urediti članstvo, pošljete:

 • sken ali fotografijo izpolnjene in podpisane pristopne izjave (vsi člani ob prvem vpisu),
 • sken ali fotografijo osebnega dokumenta, ki vsebuje tudi naslov stalnega bivališča (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje ali potni list) (vsi člani),
 • izjavo: Izjavljam, da dovoljujem uporabo priložene kopije osebnega dokumenta za namen urejanja članstva v knjižnicah OHK FF (vsi člani),
 • potrdilo o vpisu/študentsko izkaznico (študenti),
 • dokazilo o zaposlitvi na UL (zaposleni na UL),
 • dijaško izkaznico (dijaki),
 • potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ste prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb, ki ni starejše od enega meseca (brezposelni),
 • podatek o želenem trajanju članstva, ki ga izberete na podlagi cenika knjižničnih storitev,
 • e-naslov, na katerega želite prejeti račun za spletno poravnavo članarine (vsi člani, ki ste dolžni poravnati članarino).

Na podlagi poslane dokumentacije vam računovodstvo FF izstavi račun za poravnavo članarine na TRR.

 • Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov izbrane knjižnice.
 • Na podlagi prejetega potrdila knjižnica zaključi postopek vpisa in vam omogoči dostop do storitev OHK FF.

Člansko Izkaznico OHK FF prejmete ob prvem obisku (razen študenti UL, ki uporabljate študentsko izkaznico).

Knjižnica oddelka za klasično filologijo

Obvestila

Oddelek za pedagogiko in andragogiko

ODPRTOST TAJNIŠTVA

Oddelek za slovenistiko

Jezikovnokulturni sprehod po našem mestu od FF do parka Tivoli, 7. 12. 2023

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

ODPOVED SEMINARJA / CANCELLATION OF THE SEMINAR  (PODJED)

Osrednja humanistična knjižnica

Trajni dostop do zbirke Dictionnaire des philosophes antiques - online

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za azijske študije, četrtek, 7. 12. 2023