27. 09. 2023 | 11:45, Kabinet 432/a
Oddelek za filozofijo

Dramatika Daneta Zajca med glasom in animirano formo

Tjaša Pirnar, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Dean Komel

27. 09. 2023 | 12:15, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Difuzija Pančatantre: od Indije do Evrope

Minka Jerala, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: doc. dr. Nina Petek

27. 09. 2023 | 13:00, 434
Oddelek za filozofijo

Ontološko-epistemološke in etične zagate, povezane z umetno inteligenco

Manja Skočir, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

27. 09. 2023 | 17:00, Kabinet 433/a
Oddelek za filozofijo

Težave s spolom in Antigona kot paradigma

Nilu Jakopin, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Eva Dolar Bahovec

28. 09. 2023 | 11:00, Kabinet 432/b
Oddelek za filozofijo

Razvoj zenovske misli na Japonskem ali pot od nauka o praznini do absolutne ničnosti

Tara Peternell, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Nina Petek