22. 09. 2023 | 14:00, 434
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Ko reke zamrznejo in zagorijo: Ameriška pesnica Adrienne Rich v ekokritiški perspektivi

Katarina Rakušček, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja - D, P

Mentor: prof. dr. Boris Novak

27. 09. 2023 | 10:30, 209C
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Tema smisla alpinizma v slovenskih avtobiografskih alpinističnih romanih

Neža Štremfelj, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tomislav Virk