14. 06. 2024 | 09:20, 209C
Oddelek za slovenistiko

Domače branje v gimnaziji v luči Izhodišč za prenovo učnih načrtov v osnovni šoli in gimnaziji (2022)

Tinkara Volk, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Alenka Žbogar

14. 06. 2024 | 10:20, 209C
Oddelek za slovenistiko

Novejša slovenska poezija na avstrijskem Koroškem

Monika Podlogar, Slovenistika - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Darja Pavlič, prof. dr. Andreas Leben

14. 06. 2024 | 10:30, 306
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Deutsche Exonyme für ausgewählte geographische Gegebenheiten des Westbalkan

Roberta Kostadinovska, Germanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Uršula Krevs Birk

17. 06. 2024 | 11:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Oddelek za arheologijo

Biografija krajine Dežele v luči arheologije za javnost

Rok Humerca, Arheologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Verena Vidrih Perko, izr. prof. dr. Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

17. 06. 2024 | 13:00, 119
Oddelek za psihologijo

Odnos med perfekcionizmom in kognitivno testno anksioznostjo: vloga stilov spoprijemanja s stresom in nevroticizma

Petar Kačar, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: doc. dr. Katja Depolli Steiner

17. 06. 2024 | 15:00, 119
Oddelek za psihologijo

Diferencialna povezanost zadovoljenosti in oviranosti psiholoških potreb z duševnim zdravjem

Tina Pongračič, Psihologija - 2. stopnja - E

Mentor: prof. dr. Andreja Avsec

19. 06. 2024 | 13:00, Kabinet 435
Oddelek za filozofijo

Razvoj utopične dialektike na preseku med heglovsko dialektiko in dialektiko materializma

Kremen Hozjan, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: asist. dr. Aljoša Kravanja, doc. dr. Blaž Zabel

19. 06. 2024 | 13:30, 115
Oddelek za zgodovino

Dekameron pri pouku zgodovine v osnovni šoli

Janja Zupan, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Danijela Trškan

19. 06. 2024 | 13:30, 115
Oddelek za romanske jezike in književnosti

Dekameron pri pouku zgodovine v osnovni šoli

Janja Zupan, Italijanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Patrizia Farinelli

19. 06. 2024 | 17:00, ., spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Kaj je kliše?

Oskar Ban Brejc, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: viš. znan. sod. dr. Simon Hajdini

20. 06. 2024 | 13:50, 233
Oddelek za slovenistiko

Vprašanje identitete v kratki pripovedi Z. Kneževića, V. Lemaić in V. Vekića

Selma Skenderović, Slovenistika - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

20. 06. 2024 | 13:50, 233
Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Vprašanje identitete v kratki pripovedi Z. Kneževića, V. Lemaić in V. Vekića

Selma Skenderović, Primerjalna književnost in literarna teorija - 1. stopnja

Mentor: prof. dr. Tomislav Virk

21. 06. 2024 | 09:00, 306
Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

Die Wahrnehmung der Osmanen in Jakob Unrests Österreichischer Chronik und Eleonores von Österreich Prosaroman Pontus und Sidonia

Gregor Oseli, Germanistika - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Marija Javor Briški

21. 06. 2024 | 09:00, 309
Oddelek za zgodovino

Die Wahrnehmung der Osmanen in Jakob Unrests Österreichischer Chronik und Eleonores von Österreich Prosaroman Pontus und Sidonia

Gregor Oseli, Zgodovina (P) - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Janez Mlinar

21. 06. 2024 | 10:30, Kabinet 444
Oddelek za sociologijo

(Samo)nadzorovanje skozi zgodovino in razvoj novih tehnik nadzorovanja v času pandemije covida-19

Natalija Pugelj, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

21. 06. 2024 | 12:00, Kabinet 433/a
Oddelek za filozofijo

Izhod iz nedoletnosti in nova družbena pogodba

Tijana Arih, Filozofija - 2. stopnja

Mentor: prof. dr. Zdravko Kobe

26. 06. 2024 | 13:30, 430
Oddelek za sociologijo

Reintegracija zaprtih oseb v družbo po izvršeni zaporni kazni v Sloveniji

Tija Viktorija Vauhnik, Sociologija kulture - 1. stopnja E

Mentor: doc. dr. Jasna Podreka

26. 06. 2024 | 14:00, spletna povezava
Oddelek za filozofijo

Bit v tesnobi: Eksistencialno-ontološka analiza izkustva tesnobe

Ana Dragić, Filozofija - 1. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Sebastjan Vörös